Sportaccommodaties en eerste speeltuin rookvrij

 Amstelveen wordt een rookvrije gemeente. Dat is één van de ambities in het nieuwe coalitieakkoord. Vrijdag 20 juli bracht de vervulling van deze ambitie dichterbij: de sportaccommodaties en zwembad De Meerkamp zijn vanaf nu binnen én buiten rookvrij. Ook is de eerste speeltuin in Amstelveen rookvrij verklaard. De wethouders Rob Ellermeijer en Frank Berkhout kwamen op vrijdag beiden in actie.

Wethouder Rob Ellermeijer (Sport) was aanwezig bij het Sportbedrijf om alle sportaccommodaties die in hun beheer zijn, inclusief zwembad De Meerkamp, rookvrij te verklaren. Hij deed dit door een spandoek te onthullen. In Bovenkerk was wethouder Frank Berkhout (Jeugd) aanwezig om de eerste speeltuin en het pierenbadje rookvrij te verklaren met het onthullen van een stoeptegel en een bord van de rookvrije generatie.

Rookvrije generatie
Roken en kinderen evenals roken en sport gaan niet samen. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door in jeugd- en sportaccommodaties. Met de maatregelen worden kinderen beschermd tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Rookvrije sportaccommodaties en speeltuinen dragen bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken.