Gemeenteraad stemt toe met verkoop aandelen Eneco

De gemeenteraad is woensdagavond akkoord gegaan met het voornemen om de aandelen in energieaanbieder Eneco te verkopen. De verwachte opbrengst van 30 miljoen euro wordt deels geïnvesteerd in duurzaamheid en energietransitie. 

Het bezit van de aandelen diende als middel om invloed te kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering van de energieaanbieder, maar door het wegvallen van andere grote gemeenten als Den Haag en Rotterdam is die invloed nu gering.

Wethouder Herbert Raat (Financiën): “Het is lastig een invloedrijke rol te spelen met slechts 8 à 9 procent van de aandelen in handen. Wel blijven we in de gaten houden of het bedrijf zijn duurzame karakter blijft behouden.”.

Van de verwachte opbrengst van 30 miljoen wordt de helft geïnvesteerd in duurzaamheid en energietransitie. De andere helft wordt weggezet in de reserves.