Ook appartementencomplex op plek ‘VNU-gebouw’

AMSTELVEEN – Het laatste kantoorgebouw aan de westelijke kant van de Startbaan gaat ook worden gesloopt om plaats te maken voor woningen. Eigenaar Maarsen Groep wil 140 appartementen (huur) en negen eengezinswoningen (koop) realiseren op de plek van Startbaan 8 dat in de volksmond wel het oude VNU-gebouw wordt genoemd. Eerder dit jaar werd al bekend dat op de plek van Hewlett Packard woningen komen. Op de plek van het KVGO-gebouw en het Amstelveen College (Snellius) staan al eengezinswoningen.

Om de samenhang met de omliggende gebouwen te waarborgen is architect Bart van der Vossen van architectenbureau Rijnboutt (die ook complex De Keizer op de hoek Startbaan/Van der Hooplaan heeft ontworpen) ingeschakeld om het woongebouw te ontwerpen. Volgens de gemeente is de grootste uitdaging om een logische en mooie overgang te maken van het hogere De Keizer naar de lagere eengezinswoningen.

De inspanningen hebben het voorlopige ontwerp ‘De Connectie’ opgeleverd. Een ontwerp dat rekening houdt met de privacy en de bezonning van de direct omliggende woningen en de goedkeuring heeft van de Amstelveense Stadsbouwmeester Marijn Schenk. In het plan wordt geparkeerd op eigen grond en ingezet op een kwalitatief hoogwaardige en groene uitstraling.

Om het plan De Connectie uit te voeren is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig. Daarom heeft de gemeente de ‘Ontwerp Startnotitie Startbaan 8’ opgesteld die 11 september 2018 door het college van B en W is vastgesteld. Om te horen wat de omgeving van de plannen vindt er een gezamenlijke inloopavond plaats op dinsdag 25 september van 19.00-20.30 uur in het bedrijfsverzamelgebouw aan Startbaan 8. Experts van de gemeente, de architect en ontwikkelaar Maarsen Groep zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.