Amstelveen aangewezen als proefgemeente voor Dementiezorg

AMSTELVEEN – Minister Hugo de Jonge van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Amstelveen aangewezen als proefgemeente voor betere Dementiezorg. Onze gemeente neemt naast Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch deel aan dit grote vierjarige onderzoek.

De problematiek rond inwoners met dementie en hun naasten, zal volgens de overheid de komende jaren steeds verder toenemen. Het ministerie van VWS wil daarom de dementiezorg verbeteren. Ook wil zij experimenteren met betere dementiezorg met name in en om het huis. Het ministerie verwacht dat in de loop van de tijd dan geld verschuift van de verpleegtehuizen naar de zorg in en om het huis.

Met dit dementieonderzoek zal bekeken worden hoe inwoners met dementie en hun naasten passende ondersteuning kunnen krijgen. Hierbij is het doel dat zij langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Hiertoe zullen proeven worden gedaan om te kijken of regels geschrapt kunnen worden en of er makkelijker met geld uit verschillende potten kan worden omgaan. De gemeente, professor Anne-Mei The en de onderzoekers gaan in gesprek met mantelzorgers, casemanagers en andere betrokkenen in de zorg om goede experimenten te bedenken.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: ,,Ik ben heel blij dat we van start kunnen gaan met dit onderzoek. De hoop is dat je langer thuis kan wonen als je meer zorg krijgt. We bekijken of we de kwaliteit van de zorg hierdoor kunnen verhogen. Het college maakt zich zorgen over deze Amstelveners en vindt de juiste ondersteuning van deze inwoners en hun mantelzorgers van groot belang.”

Het Ministerie van VWS geeft gemeente Amstelveen 1 miljoen euro en Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zal 400.000 euro aan het onderzoek bijdragen. Het College zal aan de raad voorstellen om zelf ook 400.000 euro voor het onderzoek te reserveren.