Oplossing eenzaamheid en woningnood: hospitamatching

AMSTELVEEN – Twee grote problemen in Amstelveen zijn eenzaamheid en woningnood. Gezelschapsmakelaar Positief Samen komt met een unieke oplossing: hospitamatching. Zij koppelen studenten aan ouderen die een kamer willen verhuren. De student is verplicht af en toe een handje te helpen en zo nu en dan een praatje te maken. De ouderen worden beschermd door een selectieprocedure en continue monitoring. Op die manier ontstaat een win-win situatie.

Positief Samen komt veel bij ouderen over de vloer voor gezelschap, begeleiding en zorg. Veel ouderen zijn gebaat bij een inwonende student voor wat leven in de brouwerij. De gezelschapsmakelaar maakt de juiste match tussen hospita en huurder. Op die manier ontstaat een optimale situatie, omdat de ouderen beschermd zijn en studenten kunnen via Positief Samen communiceren met de huurder als er problemen zijn.

Jongeren wonen massaal langer bij hun ouders dan ze willen. Op kamers gaan was geen optie omdat de gemeente dat verbood. Inmiddels heeft de gemeente besloten dat hospitaverhuur mogelijk is bij koopwoningen. Zo is het idee voor hospitamatching ontstaan.

De overheid stimuleert ouderen langer zelfstandig te blijven wonen. Eenzaamheid ligt op de loer maar ook verwaarlozing en valpartijen. Positief Samen gelooft dat als er een maatschappelijk betrokken student een kamer huurt je beide problemen oplost. Studenten die goed passen bij de hospita (m/v) worden vooraf geselecteerd.

Positief Samen heeft inmiddels jaren ervaring met ouderenbegeleiding en werkt samen met de gemeente en betrokken instanties. Voor meer informatie: www.positiefsamen.nl/hospitamatching of bel met Yvonne Breuker: 06-3833 68 83.