Vaart achter realisatie woningen bedrijventerrein Legmeer

AMSTELVEEN – Amstelveen wil vaart maken om woningen te gaan bouwen op industrieterrein Legmeer tussen Middenhoven en Westwijk. Een groot aantal bedrijven moet daarom verhuizen naar een andere locatie. De gemeente wil daarom een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen rond de McDonald’s naast de N201.

Het college van B&W wil bedrijventerrein Legmeer ontwikkelen tot een woon-werkgebied. Wethouder Floor Gordon: ,,Een aantal bedrijven daar wil graag verplaatsen én uitbreiden, maar wel binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen.”

Daarom is er nu gekozen om het Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) te gaan ontwikkelen. Gordon: ,, Al tien jaar geleden werden voorbereidingen getroffen om BTAZ te ontwikkelen en destijds is daarom mede door Amstelveen fors geïnvesteerd in de infrastructuur. In de economische crisis is de ontwikkeling in de ijskast gezet. De sterke economische groei nu in combinatie met onze woningbouw opgaven maakt dat dit hét moment is om door te pakken met de ontwikkeling.”

Volgens de wethouder is het wel belangrijk om grondspeculatie te voorkomen. ,,Wij willen actieve sturing geven aan een goede ruimtelijke en noodzakelijke economische ontwikkeling. Daarom stelt het college van B en W de gemeenteraad voor dat de gronden die in het beoogde Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid liggen als eerste aan de gemeente voor verkoop worden aangeboden.”

De gemeente werkt al enige tijd aan een transformatievisie voor bedrijventerrein Legmeer naar een gemengd woon-werk gebied. Daardoor kunnen niet alle gevestigde bedrijven blijven omdat deze zich niet laten mengen met wonen. De gemeente wil deze bedrijven graag verplaatsen maar tevens behouden voor Amstelveen en wil hen daarom een alternatieve locatie aanbieden.

Om Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid te kunnen realiseren is toestemming nodig van provincie Noord-Holland. Daarover worden afspraken gemaakt in de Metropoolregio Amsterdam via het Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa). In dit platform werken gemeenten en provincies samen op het gebied van werklocaties. Zodra PlaBeka en de provincie hebben ingestemd gaat de gemeente starten met een bestemmingsplan.

Dit bericht verscheen eerder op 15 november. Het is nu aangevuld met de video.