Bijna vijf miljoen euro verlies voor Ziekenhuis Amstelland in 2017

AMSTELVEEN – Ziekenhuis Amstelland heeft over 2017 een verlies van 4,9 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 dat het ziekenhuis eind 2018 heeft gepubliceerd. ,,De cijfers zijn geen verrassing,” stelt voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, Esther Agterdenbos.

De tegenvallende financiële resultaten zijn volgens het ziekenhuis gevolg van een combinatie van factoren, waarvan de krapte op de arbeidsmarkt de belangrijkste is. Daardoor kon aan de ene kant de capaciteit niet volledig benut worden en aan de andere kant stegen de personeelskosten voor inhuur van personeel.

Andere factoren die van invloed zijn geweest op de resultaten van 2017 zijn onvoldoende kritische sturing op inkoop en hoge ICT-kosten door grote investeringen die gedaan moesten worden. Daarnaast is de afgelopen jaren afscheid genomen van diverse deelnemingen. Hiervoor zijn in 2017 eenmalige kosten gemaakt.

De Raad van Bestuur heeft in 2017 direct maatregelen genomen om de neergaande lijn te keren en te werken aan een solide toekomstperspectief voor het ziekenhuis. Er is voor de zomer van 2018 een reorganisatie in het ziekenhuis doorgevoerd om beter te kunnen sturen op resultaten, waarvan de eerste positieve effecten volgens het ziekenhuis inmiddels zichtbaar zijn.

De onlangs aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam UMC en de zorgverzekeraars, gecombineerd met de in oktober 2018 gemaakte financiële afspraken met zorgverzekeraars en de bank moeten vertrouwen voor de toekomst geven. Met deze afspraken hoopt het ziekenhuis in drie jaar tijd toe te groeien naar een financieel gezonde situatie. Over 2018 wordt een positief operationeel resultaat van 2,3 miljoen verwacht.

,,Gelukkig hebben we het tij weten te keren en ligt er inmiddels een gezond toekomstperspectief voor Ziekenhuis Amstelland. We kunnen ons blijven richten op het doen waar we al meer dan 50 jaar goed in zijn, zorgen voor excellente basiszorg voor onze patiënten,” aldus Agterdenbos