Amstelveense raad verdeeld over komst ‘We are here’

AMSTELVEEN – De Amstelveense gemeenteraad is verdeeld over de kraakactie van ‘We are here’. Collegepartijen VVD, D66 en PvdA wijzen naar de wet, terwijl oppositiepartij GroenLinks juist zou willen dat onze gemeente het Amsterdamse standpunt aanneemt en niet overgaat tot ontruiming ten behoeve van leegstand.

De VVD keurt net als het college de kraakactie ten zeerste af. “In een rechtsstaat dient iedereen zich aan de wet te houden. Deze wet geldt voor iedereen dus ook voor ‘We Are Here’. Vooral nu het grotendeels gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers. Wanneer je bent uitgeprocedeerd verblijf je niet meer rechtmatig in Nederland en dien je te vertrekken. Ook uit Amstelveen,” is het standpunt van de Amstelveense liberalen.

Lees ook: Groep ‘We are here’ kraakt kantoorpand Uilenstede

D66 heeft nog steeds hetzelfde standpunt als een jaar geleden, toen ‘We are here’ een kantoorpand aan de Burgemeester Haspelsaan kraakte. “In Nederland is kraken bij wet verboden. Als overheid hebben wij de plicht wetten na te leven en illegale situaties niet in de hand te werken. Indien er strafbare feiten zijn gepleegd moeten het college van B&W en het OM optreden. Daarnaast vinden we dat het college van B&W met de gemeente Amsterdam en het ministerie in overleg moet treden om een duurzame oplossing te vinden voor uitgeprocedeerde asielzoekers,” aldus fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven van D66.

De PvdA kijkt, net als vorig jaar naar deze ontwikkeling “met een warm hart, maar een koel hoofd.” Esther Veenboer, fractie voorzitter van de Amstelveense PvdA. “Onze partij draagt deze mensen in een uitzichtloze situatie uiteraard een warm hart toe. Echter doordat ‘We are here’ weg moest uit Amsterdam Zuidoost ontstaat wat je noemt een ‘waterbed effect’. Het is verplaatsing en niet de oplossing van een probleem.”
De PvdA ziet net als andere partijen dat het een probleem betreft dat Amstelveen niet zelfstandig kan oplossen. “Er zal samenwerking moeten worden gezocht in de regio, met Amsterdam en het Rijk om tot een oplossing te komen.”

Lees ook: College B&W keurt nieuwe kraakactie ‘We are here’ af

Veenboer merkt wel op dat er verschillen zijn met de situatie van vorig jaar. “Nu is er wel 24-uurs opvang beschikbaar is in Amsterdam. Op korte termijn worden er naar verwachting meer locaties geopend, waardoor de noodzaak om te kraken niet aanwezig is.”
“Daarnaast hebben wij ook oog voor wat dit doet met de inwoners van Amstelveen en de impact die dit heeft op de openbare orde en veiligheid. Deze actie roept bij Amstelveners positieve, maar ook negatieve reacties op. Mensen voelen zich onveilig en angstig, maar ook gefrustreerd en boos. Die kant moeten we niet over het hoofd zien,” besluit Veenboer.

Fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks ziet de zaken anders. Op Facebook schrijft hij: ” Het betreft een groep van rond de 25 personen, zij zoeken onderdak tot juli. Daarna is er mogelijk 24-uurs opvang in Amsterdam beschikbaar. Tot die tijd willen zij graag in verbinding staan met de buurt.”
Kortekaas is met de krakers in gesprek gegaan. Bij het gesprek waren ook twee studenten wonend op Uilenstede, waarvan een actief lid is van de bewonersvereniging. “Fijn te horen dat er op Uilenstede positief gereageerd wordt op de groep en hulpmiddelen al aangevoerd worden”
Hij vervolgt: “De groep ‘We Are Here’ vraagt: “Ga de uitdaging aan en laat dit een mooi positief experiment zijn. Laat ons in verbinding komen met de buurt en activiteiten organiseren.”

Foto: VTF, Vivian Tusveld