Landelijke problemen speciaal onderwijs spelen niet in Amstelveen

AMSTELVEEN – Het speciale basisonderwijs in Amstelveen kan nog steeds alle leerlingen die zich aanmelden meteen plaatsen. Dit in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling waarbij scholen voor speciaal onderwijs vaak meer aanmeldingen krijgen dan ze aankunnen.

,,We hebben geen wachtlijst. Voor zover ik weet zijn er geen kinderen die noodgedwongen thuiszitten in Amstelveen,” verklaart Ronald Bouwman, directeur van de kersverse fusieschool SBO De Bloeiwijzer. De nieuwe school is ontstaan uit een fusie van SBO Wending en SBO De Schakel. Op vrijdag 27 september wordt de nieuwe naam De Bloeiwijzer officieel onthuld.

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen met een lichamelijke beperking of gedragsproblemen op reguliere scholen blijven. Er zijn dit jaar extreem veel nieuwe aanmeldingen, zegt Wim Ludeke van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). ,,Niet elke reguliere school is in staat met complexe leerlingen om te gaan. Die worden nu allemaal weer doorverwezen naar het speciaal onderwijs.”

Passende plek
Volgens directeur Bouwman van De Bloeiwijzer wordt er in Amstelveen altijd meteen gezocht naar een passende plek voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Alleen als er sprake is van ernstige problematiek worden de kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs in Amsterdam.

SBO Wending is van de locatie aan de Ringslang verhuisd naar het gebouw van De Schakel aan Den Bloeyenden Wijngaerdt. Daar is ook een nieuwe vleugel bijgebouwd voor de extra leerlingen en personeel.  Beide SBO-scholen zitten nu bij elkaar in hetzelfde gebouw en hebben dezelfde directie. In de achterliggende tijd is er ‘op natuurlijke wijze’ steeds meer samenwerking ontstaan.

Kinderen worden geplaatst in een groep waar nog plaats is of waar het kind het beste past qua ondersteuningsbehoefte. De ene keer is dit Wending, de andere keer is dat De Schakel. Samen dus De Bloeiwijzer.

Directeur Bouwman hoopt dat De Bloeiwijzer kan uitgroeien tot een expertise-centrum waarbij ook reguliere basisscholen in Amstelveen kunnen aankloppen voor hulp en advies. ,,Verder willen wij nog meer inzetten op talentontwikkeling bij onze leerlingen. Bijvoorbeeld op het gebied van theater, sport en muziek.”