Protesten tegen massale bomenkap verbreding A9 zwellen aan

OUDER-AMSTEL – Er komt op de valreep steeds meer protest tegen de kap van 14.000 bomen voor de verbreding van de A9 in Ouder-Amstel. GroenLinks in Ouder-Amstel wil dat het kappen wordt uitgesteld totdat duidelijk is wat het zogenaamde Stikstofvonnis van de Raad van State voor gevolgen heeft voor de bomenkap.

Ook de VVD-fractie in Ouder-Amstel zit in haar maag met de massale bomenkap die ook nodig is voor de aanleg van een nieuw benzinestation. “Wij willen dat de kap tot het minimum beperkt wordt. Vanzelfsprekend moet voor de bomen die wel gekapt moeten worden, herplanting plaats vinden,” aldus raadslid Frans Slats. De VVD is van plan tijdens de raadsvergadering van 26 september hier vragen over stellen aan het college.

De verbreding van de A9 is een project van de Rijksoverheid. De bedoeling is met extra rijstroken de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren.

Twee voor twaalf
Het is inmiddels twee voor twaalf voor degenen die de bomenkap willen voorkomen of verminderen. De gemeente heeft de kapvergunning namelijk al verleend. Daarmee begint de formele periode van bezwaar en beroep. Die procedure loopt tot en met donderdag 17 oktober 2019.

Pas in 2020 zal begonnen worden met de werkzaamheden. Zo heeft Rijkswaterstaat voldoende tijd om zorgvuldig met de inbreng van inwoners om te gaan. Het Rijk mag echter de bezwaren naast zich neer leggen. In het zogenaamde Tracébesluit staat dat de minister zonder toestemming van gemeenten bomenkap kan laten plaatsvinden.

Wethouder Rineke Korrel van Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening laat weten dat de gemeente er toch alles aan doet om bomenkap te beperken en te compenseren door herplanting elders: “We werken hard met allerlei betrokkenen aan goede compensatieafspraken voor het groenverlies. Daarom zijn we samen met Rijkswaterstaat, Groengebied Amstelland, de Amstelscheg en Stichting Beschermers Amstelland om de tafel gaan zitten. Alle bomen één op één herplanten in het gebied is helaas niet mogelijk. Maar het uitgangspunt is alle bomen één op één compenseren. Daarom ontvangt de gemeente ook nog een financiële bijdrage om groen op andere plekken in Ouder-Amstel te realiseren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over de aanleg van natuurvriendelijke oevers,” aldus de wethouder op de website van de gemeente.

De ontwerpbesluiten van de uitbreiding van de A9 zijn bij bezoekerscentrum Amstelveen InZicht te bekijken. Iedere donderdag zijn daar medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de verbreding van de A9 en de bomenkap. Verder is de informatie te vinden op www.ouder-amstel.nl en op www.Bezoekerscentrum.Rijkswaterstaat.nl.

Screenshot: Google Maps