Elsrijk wil taken van sociaal werk zelf uitvoeren in de wijk

AMSTELVEEN – Stadsdorp Elsrijk daagt de gemeente Amstelveen uit in het kader van de Right to Challenge (RtC). Dit in overleg met raadsleden Suzanne Piet (PvdA) en Stieneke Kruijer (GL) uit de commissie Burger & Samenleving. Elsrijk vraagt de gemeente om de stichting de opdracht te geven om taken van het sociaal werk in de wijk uit te voeren. Op woensdag 27 november spreekt Hans Steenvoorden, bestuurslid van de stichting, met de raadsleden om meer duidelijkheid te geven over het plan.

De stichting wil meer betrokkenheid creëren bij de buurt en buren door het welzijnswerk dichter bij de bewoners te brengen en efficiënter uit te voeren. Met dit plan worden ze zelf opdrachtgever van de wijkcoach en buurtbeheerder. Elsrijk denkt het sociaal werk hiermee een hogere kwaliteit te geven, doordat het meer in overeenstemming is met de wensen en behoeften van bewoners.

Beiden raadsleden Kruijer (GL) en Piet (PvdA) zijn blij met de uitdaging: “De stichting heeft veel werk verricht bij de voorbereiding van dit uitdaagrecht en met goede argumenten een concreet plan uitgewerkt. Men heeft gekeken naar soortgelijke projecten in andere steden en de ervaringen die daar opgedaan zijn meegenomen in het huidige ontwerp voor stadsdorp Elsrijk. Wij zijn heel benieuwd hoe deze RtC zich verder ontwikkelt. Voor raadsleden en gemeenteambtenaren is het een leerzaam project.”

Het stadsdorp Elsrijk is een bewonersinitiatief waar eigentijds nabuurschap centraal staat. Dit kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, overleg en het respecteren van ieders karakter en vrijheid.

In 2014 legde de Tweede Kamer in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de Right to Challenge vast: het recht om uit te dagen. Bewoners kunnen taken van overheden overnemen. Onder bepaalde voorwaarden krijgen zij vervolgens middelen en verantwoordelijkheid om bij dragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening in hun buurt of wijk.