Gemeente: alle brandkranen gecontroleerd en hersteld

AMSTELVEEN – Naar aanleiding van het genadeloze rapport over de bluswatervoorziening bij de Urbanuskerkbrand heeft Amstelveen alle brandkranen gecontroleerd en daar waar nodig hersteld. Daarnaast heeft de gemeente maatregelen genomen om de bluswatervoorzieningen op orde te houden.

Zo heeft zijn volgens de gemeente de verantwoordelijkheden en werkprocessen in de organisatie beter vastgelegd en de afspraken met de regionale brandweer en waterleidingen geactualiseerd.

Lees ook: Rapport Urbanus: ‘Gemeente schiet tekort met bluswatervoorziening’

Dit blijkt uit de totaalrapportage Brandweerkranen Amstelveen die op 26 november in de Commissievergadering ABM wordt besproken. In het rapport laat de gemeente zien hoe zij en brandweer Amsterdam-Amstelland invulling hebben gegeven aan de verbeterpunten uit het Inspectierapport over de brand van de Urbanuskerk op 15 september 2018.

Na de brand hebben de toenmalige burgemeester en de toenmalige commandant van Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland de Inspectie Justitie en Veiligheid verzocht de bestrijding van de brand te onderzoeken, specifiek gericht op de waterwinning tijdens het incident.

Lees ook: Maar liefst 370 meldingen over defecte brandkranen in twee jaar

Bij het blussen bleek dat een aantal brandkranen defect en slecht vindbaar was. Doel van het onderzoek was de problemen met de bluswatervoorzieningen in kaart te brengen en te leren van dit incident. Op 23 april 2019 bood de Inspectie haar rapport aan de burgemeester en de brandweercommandant aan. Het rapport was genadeloos en zette grote vraagtekens bij de handelwijze van de gemeente. Zo werden meldingen over kapotte brandkranen opgespaard zodat deze in een keer konden worden gerepareerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor toereikende bluswatervoorzieningen. Direct na de brand heeft de gemeente alle 2.257 brandkranen in Amstelveen laten controleren. Inmiddels zijn de brandkranen gerepareerd en vindbaar en is een regisseur brandkranen aangesteld.

Volgens burgemeester Tjapko Poppens, verantwoordelijk voor brandweerzorg, is het belangrijk dat de bluswatervoorzieningen op orde zijn en blijven: “Dat betekent regelmatig controleren en elkaar goed informeren. Afgelopen periode leert ons dat bereikbaarheid van brandkranen permanente aandacht vraagt. Met de afspraken die we hebben gemaakt met de brandweer en de waterleidingbedrijven, hebben we dit nu goed geborgd.”