BBA wil anticiperen op toenemende vergrijzing woningmarkt

AMSTELVEEN – Burgerbelangen Amstelveen (BBA) roept het college van B en W op om meer aandacht te besteden aan het levensloopbestendig maken van woningen. De BBA wil dat ouderen langer veilig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen. De partij vindt dat de gemeente hier een grote rol in heeft, maar dat partijen als ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgaanbieders daarbij moeten helpen.

Naast dat er betere woonvoorzieningen moeten worden ontwikkeld, zouden er ook nieuwe vormen van sociale samenhang en netwerken op wijk- en buurtniveau moeten komen.

BBA-raadslid Jacqueline Solleveld: ,,We hebben te maken met een enorme vergrijzing in Nederland en in Amstelveen. De groep 65 tot 80-jarigen in ons land is nu 800.000 en loopt in 2040 op tot circa anderhalf miljoen.” Uit een onderzoek van TNO Delft blijkt dat circa vijftig procent van de ouderen woont in een woning, die niet geschikt is voor mantelzorg.