Gemeente Amstelveen gaat actieplan opstellen om armoede te voorkomen

AMSTELVEEN – Het Amstelveense college van B en W gaat een gericht actieplan opstellen om armoede in de gemeente te voorkomen. Tijdens de raadsvergadering van 11 december werd een motie van D66 en Actief Voor Amstelveen (AVA) aangenomen door de raad. Ze roepen het college op om in het tweede kwartaal van 2020 met het actieplan te komen.

De partijen willen dat het college gaat onderzoeken welke risicofactoren er zijn om in armoede te vervallen en voor welke groepen Amstelveners. Met de onderzoeksresultaten moet vervolgens een plan worden opgesteld. Hierin worden de ondernomen acties uitgewerkt, die de gemeente doet om de risicofactoren zoveel mogelijk weg te nemen. Het doel van de acties is om de positie van minima duurzaam te versterken, zodat ze zelfstandig en gemotiveerd mee kunnen doen in de maatschappij. Belangrijk is wel dat hierover duidelijk wordt gecommuniceerd met de inwoners.

Volgens D66-raadslid Saloua Chaara zorgt armoede voor kansenongelijkheid. Zij zegt: ,,Daarom moet het minimabeleid niet alleen gaan over regelingen die de gemeente inzet om armoede tijdelijk te verzachten. Het moet vooral gaan over het voorkomen en op lange termijn oplossen van armoede.” AVA-raadslid Jacqueline Höcker voegt eraan toe dat armoede ook zorgt voor eenzaamheid en isolement. ,,Het is van primair belang dat mensen kunnen sporten, les kunnen nemen of kunstzinnige hobby’s kunnen uitoefenen waardoor men plezier heeft, meer mensen ontmoet en ambitie aan de dag legt.”

Bij de totstandkoming van het actieplan zullen ook ervaringsdeskundige inwoners, de Ombudsman, professionals, ketenpartners en het maatschappelijk middenveld worden betrokken.

Foto: Marco Verch via Creative Commons 2.0