Thera Coppens bij Blankevoort over boek ‘Johanna en Margaretha’

AMSTELVEEN – Thera Coppens is op dinsdag 17 december te gast bij Boekhandel Blankevoort. Zij spreekt die avond over haar boek ‘Johanna en Margaretha: Gravinnen van Vlaanderen en prinsessen van Constantinopel.’

In haar nieuwe boek dringt Coppens door tot de dertiende eeuw, waar een ontzagwekkende vrouw strijd moet voeren tegen de hebzucht van de haar omringende vorsten. Margaretha lag nog in de wieg toen haar ouders stierven en de machtige erflanden Vlaanderen en Henegouwen nalieten aan haar en haar zus Johanna. In de door mannen gedomineerde wereld vormden de schatrijke prinsessen een begeerde prooi in de genadeloze huwelijkspolitiek. Na de dood van Johanna bestreed Margaretha vijandige vorsten en pausen en stuurde haar oorlogsvloot af op haar aartsvijand: rooms-koning Willem II, graaf van Holland. Twee eeuwen later gingen haar graafschappen op in het grote Bourgondische Rijk. Maar als stammoeder van de nieuwe dynastie werkt haar wezen door in de middeleeuwse historie van de Lage Landen.
Het is het tijdperk dus voor de heerschappij van de Bourgondische graven. Voor iedereen die genoten heeft van De Bourgondiërs van Bart van Loo en meer wil weten over de middeleeuwen.

Thera Coppens (1947) is auteur van historische boeken als Marie Cornélie, dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg; Hortense, de vergeten koningin van Holland en Sophie in Weimar, een prinses van Oranje in Duitsland, dat werd genomineerd voor de biografieprijs 2012. In 2014 verscheen haar zeer goed ontvangen boek Suzanne en Edouard Manet, de liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder. Coppens publiceerde bovendien in onder andere NRC Handelsblad, Museumtijdschrift en Nouveau.

Dinsdag 17 december, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Boekhandel Blankevoort, Rembrandtweg 649 in Amstelveen.
Aanmelden via boekhandelblankevoort@planet.nl of 020 6455694.