‘Mijn kind kan niet wonen in Amstelveen’

AMSTELVEEN – Bezorgde Amstelveners spraken zich tijdens de commissie RWN uit over de woningnood. De zorgen gingen vooral over starters die geen woning kunnen vinden in Amstelveen. De publieke tribune zat goed vol. Zes insprekers lieten elk in tweeënhalve minuut van zich horen. 

“Ik sta hier al voor de derde keer, want ik zoek nog steeds een woning voor mijn zoon en dochter”, zegt inspreker Erik Grooters. Volgens hem is het opkopen van betaalbare woningen door investeerders die onderverhuren aan expats een van de grote oorzaken van de lange wachtlijsten voor woningzoekenden. “Er moet weer prioriteit worden gegeven aan Amstelveners.”

“Ik zoek nog steeds een woning voor mijn zoon en dochter.”

Ook de Amstelveense Annemiek van Veen nam het woord. Ze is al 27 jaar juf en verhuisde zelf naar Aalsmeer, omdat de woningen daar goedkoper zouden zijn,. “Mijn dochter is ook lerares en ze zou graag in Amstelveen willen wonen en werken, maar waarschijnlijk moet ze gaan uitwijken naar Almere.”

Jongeren zelf lieten ook van zich horen. Een 27-jarige vrouw vertelde al in dertien tijdelijke woningen in Amstelveen en Amsterdam te hebben gewoond. Nora Amin van 26 doet haar schrijnende verhaal. Ze woont op dit moment met haar driejarige dochter bij haar moeder. “Mijn man en ik vertrokken vanwege de woningnood naar Egypte, maar mijn dochter heeft medische zorg nodig die ze daar onvoldoende kan krijgen. Wij wonen nu met negen personen en mijn dochter heeft geen eigen kamer. Ook deze situatie is niet gezond voor haar en mijn man kan niet eens bij ons wonen.”

De SP en GroenLinks riepen inwoners eerder deze week op om tijdens de commissie van zich te laten horen. Het college van B&W zei in reactie op de concept Woonagenda 2020-2023 dat het nieuwe woonbeleid Amstelveense jongeren, starters, ouderen en specifieke doelgroepen meer kans op een woning moet bieden. Verschillende partijen gaven tijdens de commissie aan om naar aanleiding van de Woonagenda die er nu ligt moties en amendementen in te gaan dienen.

Lees ook de artikelen over wonen in Amstelveen die zijn gemaakt met mediapartner NH.

 

https://rtva.nl/2019/10/hoogleraar-over-amstelveense-woningcrisis-kijk-ook-naar-andere-gemeenten/