Wethouder op bedrijventour langs bij Loogman, Brockhoff en KPMG

AMSTELVEEN – Op haar eerste bedrijventour van dit jaar bezocht de wethouder van Economische Zaken Loogman BV, Brockhoff en KPMG. Wethouder Gordon doet deze tour om te horen wat er leeft en te zien waar de Amstelveense bedrijven mee bezig zijn. De toekomst van de duurzame stad is hierbij de rode draad.

De Loogman Groep is bekend van Loogman tanken en wassen en Golf Amsteldijk. De wethouder sprak op de golfbaan met eigenaren Ger en Tineke Loogman en met CFO Jaap Vieveen over onder andere het ondernemersklimaat en innovatie. Volgens Ger Loogman is het ondernemersklimaat in Amstelveen goed en draait de economie momenteel op volle toeren. Golf Amsteldijk wil het groenste golfcentrum van Nederland worden, daarom is Loogman voortdurend bezig met innovatie. Diesel grasmaaiers worden vervangen door elektrische robotmaaiers en ballpickers. Hiermee wordt zo’n 15.000 liter diesel per jaar bespaard inclusief de dieselrook. Samen met de technische universiteiten van Eindhoven en Delft werkt Loogman aan innovatie op het gebied van robotisering. Verder zijn ze bezig met een New Energy Plein en willen mee te denken met de gemeente over verduurzaming. Loogman tanken en wassen heeft het certificaat Erkend Duurzaam Plus ontvangen voor alle acht wasstraten die voldoen aan de richtlijnen op het gebied van milieubeleid en energiebeleid.

Bij Brockhoff Makelaars sprak wethouder Gordon onder andere over bedrijfsonroerend-goed en werklocaties. Volgens de commercieel onroerend goed specialisten van het kantoor is er onverminderd veel vraag naar bedrijfsmatige locaties in Amstelveen. Dit hangt samen met de goede bereikbaarheid van Amstelveen in de Randstad en economische omstandigheden. Brockhoff vindt het belangrijk dat er ruimte is en blijft voor bedrijven. Ook maakt Brockhoff zich zorgen over het feit dat veel bedrijfsgebouwen naar woningen getransformeerd worden, zonder dat hier kwalitatieve, bedrijfsruimte op soortgelijke locaties voor terugkomt. Wethouder Gordon onderschreef die zorgen. Daarom heeft het college de Strategie Werklocaties opgesteld waarin onderzocht is wat de behoefte naar werklocaties is voor nu en in de toekomst.

Bij KPMG werd gesproken over duurzaamheid en over mobiliteit. KPMG had net de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op bezoek gehad die onder de indruk was van wat KPMG allemaal doet op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Het kantoor van KPMG gebruikt warmte-koudeopslag, waardoor het bedrijf meer dan 100.000 m3 gas per jaar bespaart. Ook gebruikt KPMG 100% groene stroom en scheiden ze meer dan 220.000 kg afval. In het gebouw van KPMG werken 3100 mensen. KPMG heeft een speciaal platform voor duurzame mobiliteit met o.a. elektrische vervoer en fietsregelingen. In de hal zijn de duurzaamheidsresultaten te zien op een scherm.

Bij de bezoeken waren ook Tom Van Dijk (Accountmanager Gemeente Amstelveen) en Darshan Sloot (Directeur Ondernemersvereniging Amstelveen) aanwezig. Ondernemersvereniging Amstelveen zal op verzoek van KPMG een themasessie organiseren over mobiliteit.