Bewonersgroepen Schiphol: ‘Stel voorwaarden aan staatssteun luchtvaart’

SCHIPHOL – Bewonersgroepen rondom Schiphol hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan het kabinet om de staatssteun die de luchtvaartsector gaat ontvangen te verbinden aan voorwaarden. Vanwege de coronacrisis wil de overheid KLM en Schiphol financieel steunen, zodat de bedrijven ondanks het teruglopen van de inkomsten overeind kunnen blijven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben bijna honderd burgerorganisaties in Europa hun overheden opgeroepen om strikte voorwaarden te stellen aan staatssteun voor luchtvaartbedrijven. In Nederland zijn het onder meer de Bewoners Omgeving Schiphol (de formele vertegenwoordigers van omwonenden in de ORS), Schipholwatch, het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart.

 ‘Save people, not planes’

Met het motto ‘Save people, not planes’ roepen ze overheden op om medewerkers te ondersteunen, maar eisen te stellen aan de directies en aandeelhouders van luchtvaartbedrijven op het gebied van woonomgeving, klimaat en milieu.

“In ons land worden medewerkers al financieel opgevangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid“, aldus de bewoners, “Die opvang dient te worden uitgebreid met het aanbieden van opleidingstrajecten zodat deze medewerkers zich kunnen voorbereiden op een baan in duurzame sectoren als de energietransitie, het onderwijs of de zorg.” Als het aan de bewonersgroepen ligt, keren zij na de coronacrisis niet terug naar de luchtvaartsector. Op die manier willen ze de luchtvaart kleiner houden dan voor de crisis.

“Geen belasting betalen? Dan ook geen staatssteun!”

Kortom: minder luchtvaartpersoneel betekent minder vliegverkeer en dus minder hinder. Ze zien bovendien geen alternatief om de uitstoot van de luchtvaart te verminderen. “Compensatie van CO2-uitstoot, de inzet van biobrandstof of elektrisch vliegen zijn geen van alle haalbare methoden.” De bewonersorganisaties eisen ook dat een einde wordt gemaakt aan de “oneerlijke en onterechte belastingvrijstellingen van de luchtvaartindustrie. Geen belasting betalen? Dan ook geen staatssteun!”

Via onze mediapartner NH. 

Foto: Doron Sajet