Plan voor koopappartementen op bedrijfslocaties Handweg

AMSTELVEEN – Mogelijk komt er aan de Handweg een appartementencomplex met 12 koopappartementen in het middeldure segment. Deze zullen op de locatie van Life & Garden en Van Diemen Funsports komen. Doordat er geen bedrijfsopvolgers zijn, hebben beiden bedrijfseigenaren hun grond verkocht aan een ontwikkelaar.

Momenteel worden er al woningen gebouwd aan de Oostelijke Poeloever onder de noemer Wonen aan de Poel. Het plan voor het appartementencomplex ligt in het verlengde daarvan. Het appartementengebouw zal uit drie woonlagen bestaan met per woonlaag vier appartementen. Vier met een prijs tot 310.000 euro (prijspeil 2020) en acht met een prijs tot 363.000 euro (prijspeil 2020). Daarnaast is er ruimte voor vier vrijstaande villa’s. Qua hoogte en sfeer zal het passen bij de bestaande woningen aan de Handweg.

Bescherming natuur

De ontwikkelaar zal de koopappartementen realiseren met respect voor de natuur. Aangezien in dit gebied veel ringslangen voorkomen, zal de gemeente er in samenspraak met een ecoloog voor zorgen dat het gebied natuurlijk blijft, met veelal natuurvriendelijke oevers.

Het college van B en W is tevreden dat de ontwikkelaar koopappartementen wil realiseren in plaats van huurwoningen en met respect voor de natuur. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): “Om het ecologische waardevolle gebied van De Poel te beschermen, leggen we de bestemming natuur straks uitdrukkelijk vast in het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is om de bestemming bedrijven te veranderen in wonen.”

In de concept startnotitie toetst de gemeente de haalbaarheid van het plan. Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie over de inloopavond waar ze vragen kunnen stellen aan de gemeente of een toelichting kunnen krijgen op het plan voordat ze mogelijk een reactie indienen.