Uitbreiding schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers

 Het college van B en W van gemeente Amstelveen heeft besloten om per 1 oktober 2020 te starten met het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers. Ook wordt tijdelijke de capaciteit van Balans schuldhulpverlening uitgebreid. De regeling wordt gefinancierd uit het door de raad ingestelde Noodfonds Corona.

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen: “Door de coronacrisis komen steeds meer mensen in de schulden. Gelukkig melden veel van hen zich nu aan bij de schuldhulpverlening van de gemeente. We nemen extra schuldhulpverleners aan om de grotere vraag aan te kunnen. Veel van de nieuwe aanmeldingen zijn zelfstandig ondernemers of zzp’ers. Zij hebben geen vast inkomen, waardoor hun schuldhulpverlening ingewikkelder is. Die expertise – schuldhulp voor zelfstandigen – hadden we nog niet in huis. Daarom gaan we onze dienst uitbreiden met schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers. Schulden zijn heel naar en stressvol, we wensen alle bewoners die daarmee te maken hebben sterkte.”

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “Vaak is schaamte een begrijpelijke drempel om de vraag om hulp uit te stellen. Maar hoe eerder we erbij zijn, hoe meer we kunnen doen. Ik roep ondernemers daarom vooral op om het gesprek aan te gaan. Wij willen met het versneld aanbieden van schuldhulpverlening aan ondernemers de maatschappelijke gevolgen van deze schulden beperken. We willen ondernemers met een in de kern levensvatbaar bedrijf een toekomstperspectief bieden waarbij hun onderneming voortgezet kan worden. Ondernemers zonder levensvatbare onderneming willen we ondersteunen bij het beëindigen van hun onderneming waarna een schuldsanering kan worden gestart.”

Door de raad is de motie ‘een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen’ aangenomen. De motie roept het college op om zelfstandige ondernemers toe te laten tot schuldhulp-verlening en adequate begeleiding vanuit de gemeente, onder regie van Balans Schuldhulp verlening, te bieden. De uitwerking zou worden opgenomen in de nieuwe nota van schuldhulpverlening, die eind van het jaar wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Door de coronacrisis is de behoefte aan schuldhulpverlening voor zelfstandigen urgent, waardoor een versnelde aanpak noodzakelijk is. Naar verwachting zal de hulpvraag stijgen als de steunpakketten aan ondernemers van het Rijk worden afgebouwd.

Het Rijk heeft met onder andere de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis voor zelfstandig ondernemers te beperken. Inmiddels is duidelijk dat niet alle ondernemingen de crisis zullen overleven of dat zelfstandig ondernemers in de financiële problemen komen.

Breed pakket aan maatregelen
Daarnaast wordt er landelijk op basis van beschikbare cijfers verwacht dat het aantal problematische schulden fors zal toenemen de komende maanden. Door de crisis komen er nieuwe doelgroepen in de moeilijkheden zoals cultuur, sport, recreatie en de horeca. Om deze stijging van het aantal aanmeldingen aan te kunnen wordt de capaciteit van Balans uitgebreid. Het versneld aanbieden van schuldhulpverlening aan ondernemers is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de gevolgen van de Corona-crisis aan te pakken. Naast de extra inzet van schuldhulpverlening heeft het college ook besloten de woonkostentoeslag in te voeren voor inwoners en gezinnen waarvan het inkomen door de coronacrisis (sterk) is gedaald.