Verbeteren informatiepositie voor meer veiligheid

AMSTELVEEN  –  Onze gemeente veilighouden en ondermijning aanpakken zijn de belangrijkste speerpunten in het Actieplan integrale veiligheid 2020-2021 dat het college op 30 juni vaststelde. Het verbeteren van de informatiepositie is hiervoor een vereiste. Het Actieplan is de uitwerking van het veiligheidsbeleid (IVP 2019-2022) en draagt bij aan een veilige stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Burgemeester Tjapko Poppens: “Veiligheid is een speerpunt van dit college. Amstelveen is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag blijven. Dit Actieplan geeft een helder beeld van wat wij gaan doen en wie wat doet. Het stelt ons in staat gerichter actie te nemen en meer vooruit te kijken en beter te anticiperen op (nieuwe) situaties en trends.”

Het actieplan geeft aan wat wij de komende twee jaar gaan doen om criminaliteit terug te dringen, onveilige situaties te voorkomen en het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. Voor een effectieve aanpak werken wij aan een versterking van onze informatiepositie en werken wij intensief samen met veiligheidspartners, zoals politie, brandweer en woningcorporatie. Inhoudelijk ligt de focus op twee actieprogramma’s: openbare orde en veiligheid en aanpak ondermijning.

Voor openbare orde en veiligheid oftewel het veilig en leefbaar houden van Amstelveen hebben we een aantal prioriteiten benoemd: minder woninginbraken, de aanpak van de problematiek rond verwarde personen en de aanpak van woonfraude. Daarnaast zijn diefstal, veilig wonen, veiligheid op straat, veilig ondernemen, veilig opgroeien en het tegengaan van (jeugd)overlast belangrijke thema’s. Andere prioriteit is de aanpak van ondermijning. Ondermijning nestelt zich sluipenderwijs in de lokale samenleving. De gemeente wil barrières opwerpen tegen ondermijning en voorkomen dat goedwillende ondernemers de dupe worden van criminele activiteiten.

De gemeente zet een breed scala aan middelen en werkwijzen in. Het verzamelen, analyseren en duiden van informatie is van groot belang om ontwikkelingen en trends in beeld te krijgen. Het helpt ons ook onze capaciteit effectief in te zetten en de juiste interventies te plegen. Andere doelstelling is het ontmoedigen van crimineel gedrag, bijvoorbeeld door woningen te sluiten na de vondst van drugs en cameratoezicht in te zetten. Verder stimuleren wij gedrag en maatregelen die veiligheid bevorderen. Denk aan subsidies voor en voorlichting over inbraakbeveiliging. We doen dit samen met politie en onze andere veiligheidspartners.