Culturele instellingen ontvangen financiële bijdrage uit provinciale en rijksfondsen als gemeente bijlegt

 Om ervoor te zorgen dat Amstelveense culturele instellingen kunnen gebruikmaken van fondsen van het Rijk en de provincie Noord-Holland moet de gemeente ook een financiële bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het kwijtschelden van de huur of gemeentelijke lasten. Meerdere instellingen hebben bericht ontvangen aanspraak te kunnen maken op een financiële bijdrage. In totaal ruim 300.000 euro. Om hier aanspraak op te maken stelt het college van B en W de gemeenteraad voor in te stemmen met de kwijtschelding.

Fonds Podiumkunsten en Mondriaan Fonds stellen vanwege de coronacrisis middelen beschikbaar aan podia en musea op voorwaarde dat de betreffende instelling dezelfde bijdrage krijgt van een gemeente. Het moet gaan om een onvoorwaardelijke toewijzing van financiële middelen, zoals huurkwijtschelding. Een garantiesubsidie valt hier niet onder. “Met de huurkwijtschelding kunnen we een groot deel van de culturele instellingen die door de coronamaatregelen schade hebben opgelopen financieel ondersteunen”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “Daarnaast zorgt het ervoor dat de instellingen kans maken op een financiële bijdrage vanuit het Rijk en de provincie. Dit kunnen we niet laten liggen om onze culturele instellingen door deze crisis te loodsen.”

Financiële toezeggingen
Schouwburg Amstelveen heeft 203.101 euro en P60 heeft 64.260 euro bij Fonds Podiumkunsten aangevraagd en toegezegd gekregen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet Amstelveen 267.361 euro matchen. De schouwburg heeft in de eerste ronde ook 40.000 euro gekregen van Kickstart Cultuurfonds. Het Mondriaanfonds maakt in september bekend of het Cobra Museum een bijdrage ontvangt. Een bewijs van matching dient bij de meeste cultuurfondsen voor 1 oktober aangeleverd te worden, anders worden de aanvragen afgewezen.

Provinciaal Noodfonds
Uit het Provinciaal Noodfonds wordt 6,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om de regionale infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in stand te houden. Het Provinciaal Noodfonds draagt maximaal 65 procent van het netto schadebedrag per instelling bij, op voorwaarde dat de gemeente dit aanvult tot 100 procent. Het totaalbedrag van aanvragen bij het Provinciaal Noodfonds wordt geschat op maximaal 676.458 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet Amstelveen maximaal 364.247 euro matchen.

Voorwaarden kwijtschelding
Het college van B en W heeft eind juli de voorwaarden vastgesteld voor kwijtschelding van huur of gemeentelijke lasten (voor instellingen die niet in een gemeentelijk pand verblijven) voor maximaal 6 maanden. De huurkwijtschelding wordt nog in de gemeenteraad besproken.