Verbod in delen Amsterdamse Bos tijdens nachtelijke uren

 Sinds 20 augustus is een aantal parkeerplaatsen in het Amsterdamse Bos tussen 00.00 en 06.00 uur verboden terrein. Afgelopen tijd vonden verschillende illegale feesten en evenementen in het Bos plaats. De parkeerplaatsen waren de verzamelplaats voor deze activiteiten. Het ging om grote groepen mensen die zich niet aan de basis-coronaregels hielden. Het verbod is bedoeld om drukte in het Amsterdamse Bos en daarmee het risico op besmetting tegen te gaan. In het aanwijzingsbesluit verboden locaties Amsterdamse Bos kunt u bekijken welke parkeerplaatsen worden afgesloten. Het verbod geldt niet voor bewoners van woningen die liggen op deze locaties of voor personen die werkzaamheden in het gebied moeten verrichten.