Beperking geen belemmering met Wegwijzer Aangepast Sporten in Amstelveen

AMSTELVEEN – Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen. Het is niet alleen goed voor de conditie, maar ook worden tijdens het sporten waardevolle sociale contacten gelegd. AmstelveenSport, Uniek Sporten en Team Sportservice vinden dat sporten voor iedereen belangrijk is, een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn en ontwikkelden daarom de “Wegwijzer Aangepast Sporten in Amstelveen” .

Uniek Sporten zegt het al, iedere sporter is uniek. Voor Amstelveners met een beperking (dat kan zowel fysiek als mentaal zijn), lijkt het soms lastig om een sport te vinden die past. Dit terwijl er een groot aanbod voor aangepast sporten is in Amstelveen en omstreken. Reden voor AmstelveenSport, Uniek Sporten en Team Sportservice om de “Wegwijzer Aangepast Sporten in Amstelveen” te ontwikkelen. De Wegwijzer geeft de sporters een duidelijk overzicht van de stappen die genomen kunnen worden om een sport te vinden die bij hen past.

De buurtsportcoaches van AmstelveenSport hebben een prominente plek in de Wegwijzer. Als de sporter zelf geen passend aanbod kan vinden, gaan de buurtsportcoaches in overleg met de sport- en beweegaanbieders, ongeacht of ze al een aangepast aanbod hebben, om te bekijken wat er voor deze sporter mogelijk is. Mocht er geen oplossing voor handen zijn, kan er contact opgenomen worden met de regiocoördinator Aangepast Sporten van Team Sportservice. Zo wordt geprobeerd echt iedereen aan het sporten te krijgen.

De eerste Wegwijzer Aangepast Sporten is tijdens de opening van de Nationale Sportweek op vrijdag 18 september door Noëlle Roorda overhandigd aan wethouder sport Rob Ellermeijer.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Regelink, 088-8585104, m.regelink@amstelveensport.nl