SP wil opheldering van college na Zembla uitzending

AMSTELVEEN – In de uitzending van donderdag 17 september jl. in het televisieprogramma Zembla, zijn Indy (5) en haar ouders uit Amstelveen te zien. Indy is een ernstig gehandicapt kindje. Uit de reportage ‘Zorgen voor Indy’ blijkt dat de ouders – ondanks dat zij meerdere keren bij de gemeente hebben aangegeven meer hulp nodig te hebben –  weinig tot geen ondersteuning hebben gekregen in hun zoektocht naar hulp voor Indy. De wethouder heeft niet voor de camera willen reageren op een aantal vragen van Zembla. De SP heeft de reactie van de wethouder gelezen, omdat de Zembla-redactie de schriftelijke reactie van de wethouder op de website heeft geplaatst. Hierover gaat de SP schriftelijke vragen stellen.

Wil Roode van de SP: “De vervoersproblemen voor kinderen met een handicap is iets wat wij bij onze hulpdienst vaker voorbij zien komen. Maar het is niet aan de gemeente om te kiezen voor de goedkoopste oplossing zoals bij Indy maar om maatwerk te bieden. De SP volgt en controleert al geruime tijd op welke manier de gemeente uitvoering geeft aan de Jeugdwet. En ook nu is weer gebleken dat er nog veel te verbeteren valt. Zoals de onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is een gegeven wat standaard hoort te worden verstrekt”.

In de publicatie op de site van Zembla is onder meer te lezen dat de gemeente slordig is met het goed vastleggen van besluiten. Dat is iets waar de SP ook al jaren op hamert.

Wil Roode: “De SP vraagt nu al meer dan een jaar om de werkinstructie die we niet krijgen. Het lijkt alsof het college aandringt op een WOB-verzoek. Want juist in een werkinstructie die ambtenaren gebruiken staat hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En de SP wil achter de schermen naar voren halen. Wij willen als partij kunnen controleren hoe een beschikking en besluiten tot stand komen. Als dit geheim blijft dan staan burgers altijd met drie nul achter”.

De nieuwe verordening Jeugdhulp staat woensdag 23 september op de agenda van de gemeenteraad. De SP zal deze casus dan ook zeker aanstippen. Zij meent dat in deze zaak de onderste steen boven dient te komen en dat het college moet zich verantwoorden. Daarom stelt de partij over deze zaak ook schriftelijke vragen, die heeft de fractie nu in voorbereiding.

Wil Roode “Deze week nog mocht de fractie van de SP bij de burgemeester op gesprek om te vernemen dat de SP geen individuele casus ter sprake mogen brengen ter illustratie bij een mondelinge vraag zoals ik had gedaan in juni dit jaar. Dit zou een overtreding van de gemeentewet zijn. Over het overtreden van regels gaan wij graag in gesprek en ook met de wethouder omdat hij in Zembla aangeeft lering te willen trekken uit de casus van Indy “.