Uitkomst cultuurbijeenkomst: Cultuursector moet vernieuwen

 Op donderdagavond 3 september spraken spelers uit het cultuurveld en de woordvoerders cultuur vanuit de gemeenteraad met elkaar over de toekomst van cultuur in Amstelveen. Creativiteit, passie en vernieuwing voor de sector waren de belangrijkste sleutelwoorden van de avond. Evenals de mededeling dat de komst van Pathé naar Amstelveen nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

De cultuursector heeft het moeilijk door de coronacrisis. Corona zal een keer verdwijnen, maar voorlopig zitten we er nog aan vast. Als de cultuursector wil overleven, moet er vernieuwd worden. Daarbij is belangrijk dat bij deze vernieuwing ook naar toekomstige generaties wordt gekeken. De bijeenkomst was vooral bedoeld om inspiratie op te doen voor deze vernieuwing.

Inspiratie voor vernieuwing
Drie sprekers deden suggesties om de cultuursector te vernieuwen. Bijvoorbeeld door veel meer samen te werken in de regio om de bezoekersaantallen te vergroten, aldus de eerste spreker Araf Ahmadali. Maar ook door het digitaliseren van vernieuwend cultuuraanbod; geen bestaande voorstellingen digitaliseren maar juist nieuw aanbod. Maar ook door combinaties te zoeken met andere sectoren of instellingen, bijvoorbeeld een tentoonstelling in een lege kas of een beeldenroute in een natuurpark. Dit waren ideeën van spreker Lennart Booij. De laatste spreker, Talitha Muusse, sprak over het belang van het verschil in generaties. Zij gaf aan dat door het betrekken van jongeren en creatievelingen meer vernieuwing van cultuuraanbod mogelijk is.

Wethouder Herbert Raat: “De afgelopen periode is er al veel moois geïnitieerd en zelfs gerealiseerd, hetgeen in deze tijden niet altijd vanzelfsprekend lukt. Daar mogen we als gemeente trots op zijn. Het is vooral fijn om te zien dat er een energie in het veld heerst van ‘schouders eronder’. Met de inspirerende ideeën van deze cultuurbijeenkomst hoop ik dat we het cultuuraanbod nog verder kunnen vernieuwen en daarmee deze moeilijke periode door kunnen komen. Daarnaast ben ik blij dat Pathé aangeeft nog steeds mogelijkheden te zien om naar Amstelveen te komen. In november wordt duidelijk of er een ‘go’ komt. Zo niet, dan werken we een alternatief uit met de culturele instellingen.