VU Amsterdam en gemeente Amstelveen ondersteunen MKB bij duurzame toekomst

 Vrije Universiteit Amsterdam en gemeente Amstelveen nodigen het Amstelveense Midden- en Kleinbedrijf (MKB) uit om een Sustainable Development Goals (SDG) Action Scan uit te laten voeren. Zij worden hierbij ondersteund door de Ondernemersvereniging Amstelveen. Met de scan krijgen ondernemers advies op maat over hoe zij de bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Toekomstbestendig MKB
Het besef in de maatschappij groeit dat belangrijke grondstoffen eindig zijn en dat we hier bewust mee moeten omgaan. Het hergebruik van grondstoffen staat centraal in de transitie naar een zogenaamde circulaire economie. Het rijk streeft ernaar om in 2050 de Nederlandse economie volledig op herbruikbare grondstoffen te laten draaien. Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid: “Een groot deel van het Amstelveense MKB heeft onvoldoende inzicht in wat de transitie naar de circulaire economie voor hun bedrijf betekent. Overheden gaan steeds meer circulair inkopen en ook grote bedrijven hebben circulaire economie steeds hoger op de agenda staan. Omdat de vraag naar circulaire producten en diensten toeneemt, wordt het voor het MKB ook steeds belangrijker om circulair te ondernemen. Met dit project verbinden we twee speerpunten uit onze economische agenda. Allereerst de inzet op een krachtig en toekomstbestendig Amstelveens MKB. Daarnaast helpen wij Amstelveense bedrijven om de circulaire economie als kans te verzilveren. De inzichten en ervaringen die we met dit project opdoen, vertalen we in een actieplan Circulair”.

SDG Action Scan
Door COVID-19 zijn veel bedrijven genoodzaakt om hun bedrijfsvoering te veranderen en aan te passen aan de huidige omstandigheden. Circulaire economie biedt kansen voor het MKB om de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en te versterken door innovatieve en lokale oplossingen. De SDG Action Scan bestaat uit een online intake gevolgd door interviews met studenten van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Enkele weken later ontvangen de deelnemende bedrijven het maatwerkadvies. Tijdens een (online) startbijeenkomst op dinsdag 20 oktober en een afsluitend evenement in december krijgen de deelnemers meer inzicht in de betekenis van verandermanagement en hoe duurzame ontwikkelingsdoelen hen helpen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en resultaten. Ook is er gelegenheid om met elkaar en experts in gesprek te gaan over vragen en ervaringen. Ondernemers betalen de VU een bijdrage van € 950,- voor de scan. Dit drempelbedrag is bewust gekozen, zodat alleen partijen bewust deelnemen. De gemeente Amstelveen gelooft in de effectiviteit van de scan. Zij biedt daarom een no cure no pay garantie. Bedrijven die interesse hebben in de scan kunnen zich aanmelden via ondernemersloket@amstelveen.nl voor de startbijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Alle informatie is terug te vinden op amstelveen.nl/sdgactionscan

Samenwerking
Circulaire economie brengt verschillende partijen bij elkaar. Gemeenten kunnen hier een stimulerende rol in spelen. Dit vraagt wel om een toekomstgericht, maatschappelijk sensitief en verbindend leiderschap. Floor Gordon: “Dat wij dit project in nauwe samenwerking met de VU Amsterdam en de Ondernemersvereniging Amstelveen doen, verheugt mij bijzonder. De VU is onlangs uitgeroepen tot ’s werelds op een na duurzaamste universiteit en de duurzaamste van Nederland. Ik hoop dat het waardevolle inzichten oplevert voor bedrijven en gemeente en bovenal, mooie concrete resultaten”.

Darshan Sloot, directeur Ondernemersvereniging Amstelveen: “Wij sluiten ons hierbij aan en verlenen actief onze samenwerking omdat wij de kansen zien die de scan het Amstelveens MKB biedt. Het is belangrijk dat een toekomstbestendig bedrijf de SDG’s kent en als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering gebruikt.”