Eerste groenronde campagne Groen moet je doen!: “Groene buurtinitiatieven kunnen voor relatief weinig geld van grote maatschappelijke waarde zijn”

AMSTELVEEN – Maandagmiddag 19 oktober vond de eerste groenronde plaats van de campagne Groen moet je doen! De gemeente selecteerde vier ideeën voor meer groen in de wijken Groenelaan en Keizer Karelpark.

Het gaat om het toevoegen van groen bij winkelcentrum Groenhof, een openbare tuin aan de Kastanjelaan, een groener Veenendaalplein en bloemrijke borders vlakbij de Sportlaan. Tijdens de groenronde met wethouder Floor Gordon (groenbeheer) konden bewoners hun ideeën toelichten en besprak de gemeente met hen de mogelijkheden.

Groene buurtinitiatieven
Naast acht online ingediende ideeën voor de eerste twee wijken, zijn er vier algemene ideeën ingediend zoals voor meer fruitbomen of minibossen in Amstelveen. De gemeente selecteerde de ideeën op basis van financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Ook is een belangrijk criterium dat alle buurtbewoners kunnen meegenieten van het groene concept.

Wethouder Floor Gordon: “Groene buurtinitiatieven kunnen voor relatief weinig geld van grote maatschappelijke waarde zijn. We hebben veel goede ideeën van inwoners ontvangen. Het persoonlijke contact met een viertal initiatiefnemers leverde mooie inspiratie op over de waarde van vergroenen. De gesprekken gingen bijvoorbeeld over het creëren van aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken voor de buurt of het vergroten van de leefbaarheid bij gebouwen door groen toe te voegen en zo hittestress te verminderen.” Alle wijken komen aan bod. Inwoners uit andere wijken dan Groenelaan en Keizer Karelpark kunnen alvast met enthousiaste ideeën te komen. De volgende groenrondes zijn volgend jaar.

Groen idee via denkmee.amstelveen.nl
Het doel van de campagne is om Amstelveen met hulp van bewoners nog groener te maken. Bewoners kunnen hiervoor online ideeën aandragen. Volgend jaar zijn in drie rondes de overige Amstelveense wijken aan de beurt. De eerstvolgende groenronde is in april 2021. Dan selecteert de gemeente groene ideeën voor de wijken Bankras, Kostverloren, Stadshart, Uilenstede en Buitengebied Noord. Ideeën indienen en stemmen kan nu al voor alle wijken in Amstelveen. Kijk voor meer info op de website denkmee.amstelveen.nl