Amstelveen start project ‘Onder de Pannen’ met kamers voor tijdelijk daklozen

AMSTELVEEN – De gemeente begint een proef met het project ‘Onder de Pannen’ van de Regenboog Groep. Amstelveense huurders die een kamer over hebben kunnen die binnenkort verhuren aan iemand die tijdelijk zonder woning zit. “Een goed initiatief waardoor een win-winsituatie kan ontstaan”, zegt wethouder Ellermeijer.

Gemeente Amstelveen en de Regenboog Groep starten het project ‘Onder de Pannen’ met een proef voor twee jaar en in eerste instantie met tien te verhuren kamers. De proef begint in januari 2021. Huurders kunnen een kamer beschikbaar stellen aan iemand die even zonder woning zit. Dit geldt ook voor huurders van een sociale huurwoning, waarvoor kamerverhuur normaal gesproken niet toegestaan is. De kamer is bedoeld om mensen die even tijd nodig hebben om zaken op orde te krijgen, en tijdelijk geen huisvesting hebben, voor maximaal een jaar een kamer te bieden.

“Denk bijvoorbeeld aan iemand die net uit een echtscheiding komt en niet bij familie of vrienden terecht kan”, legt Ellermeijer uit. “De verhuurder van de kamer krijgt zo wat extra inkomsten en degene die dreigt dakloos te worden kan tijdelijk onderdak krijgen, zodat zij niet verder in de problemen komen.”

Informatie en aanmelden
De kandidaten – zowel huurders als verhuurders – worden gescreend door de Regenboog Groep. Over de huur en extra inkomsten zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties, de uitkeringsinstanties en de gemeente. De extra inkomsten hebben in ieder geval geen gevolgen voor een eventuele uitkering van de mensen die hun kamer verhuren.

Vanaf januari 2021 kunnen de eerste koppelingsgesprekken tussen potentiele verhuurders en onderhuurders plaatsvinden door de Regenboog Groep. Potentiele verhuurders van een kamer kunnen tot die tijd alvast informatie opvragen of interesse tonen via onderdepannen@amstelveen.nl

Aanleiding
De proef met ‘Onder de Pannen’ in Amstelveen is tot stand gekomen op initiatief van mevrouw Roode van de SP, lid van de raadscommissie B&S. Na een toezegging in de commissie bracht zij samen met wethouder Ellermeijer een bezoek aan De Regenboog Groep. Er volgde een presentatie in de gemeenteraad waarna de plannen verder zijn uitgewerkt voor Amstelveen.

Onder de Pannen in de regio
Onder de Pannen loopt onder meer al in Amsterdam, de Haarlemmermeer en de Zaanstreek. In de regio Amstelland worden bredere plannen ontwikkeld om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Een van deze plannen is een regionale samenwerking tussen de Amstellandgemeenten en de Regenboog Groep voor ‘Onder de Pannen’. Zo gauw over deze plannen in de regio overeenstemming is zal de Amstelveense pilot ‘Onder de Pannen’ hierin opgaan.