Gemeente onderzoekt culturele wensen Amstelveners

 De gemeente wil dat het lokale culturele aanbod aansluit op de wensen van de Amstelveners. Om hiervan een goed beeld te krijgen, houdt de gemeente een inwonersonderzoek. Deze week ontvangen 7000 inwoners een brief in het Nederlands en Engels met het verzoek een (digitale) vragenlijst in te vullen.

De resultaten worden gebruikt door de culturele instellingen om hun aanbod nog beter af te stemmen op de behoefte van hun bezoekers, en door de gemeente voor de uitwerking van de langetermijnvisie kunst en cultuur. De afgelopen maanden is samen met de culturele instellingen gewerkt aan het onderzoek.

Verbondenheid
“Het is van belang dat de culturele instellingen een goede band hebben met onze inwoners, jong én oud”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “En dan is het belangrijk dat instellingen weten wat de wensen en behoeften zijn. Als dit nog beter op elkaar aansluit, vergroot dit de belangstelling in de lokale kunst en cultuur én het vergroot de lokale verbondenheid. Als wij ervoor kunnen zorgen dat Amstelveners de lokale kunst en cultuur in hun hart sluiten, dan hebben we ruim 90.000 ambassadeurs voor onze stad.”

Cultuuronderzoek
Met de enquête wil de gemeente inzicht krijgen in wat Amstelveners aan kunst en cultuur doen, waar en waarom zij dat doen en welk aanbod er nog mist. De uitkomsten nemen de gemeente en de culturele instellingen mee in hun toekomstplannen. De vragenlijst is opgedeeld in vier thema’s: het ervaren van kunst en cultuur in de stad, het zelf cultureel of creatief bezig zijn, kunst en cultuur thuis en op school, en persoonlijke achtergrondvragen.

Resultaten
Voor het onderzoek zijn geheel willekeurig 7000 Amstelveners van 18 jaar en ouder geselecteerd uit het bevolkingsregister. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek(OIS) van de gemeente Amsterdam. De eerste resultaten van de enquête worden in januari 2021 verwacht.