AVA wil huiswerkbuddy’s: “De nood is hoog”

Scholen blijven voorlopig nog gesloten, leraren zijn beperkt inzetbaar, de lockdown is wederom verlengd en er is geen perspectief dat deze situatie spoedig zal veranderen. Thuiswerken in combinatie met huiswerkbegeleiding levert grote druk bij de ouders waardoor jonge kinderen op de basisschool in de problemen komen.

“De nood is hoog”, vertelt Michel Becker, fractievoorzitter- en raadslid Actief voor Amstelveen (AVA). Om deze redenen stelt AVA schriftelijke vragen aan B&W om uit het eerder gereserveerde Noodfonds Corona budget te reserveren voor ondersteuning huiswerkbegeleiding.

Actief voor Amstelveen vindt dat ouders tijdens de coronacrisis niet alleen veel lof maar ook ondersteuning verdienen bij de huiswerkbegeleiding die zij geven. “Dat is onontbeerlijk om kinderen niet op achterstand te laten raken.” AVA heeft een plan bedacht om huiswerkondersteuning te geven aan de hand van ‘huiswerkbuddy’s; “dat kan een scholier zijn van havoniveau of een student van het mbo of hbo die tijd (over) heeft”, vertelt Becker.

Veel studenten bevinden zich momenteel in een sociaal isolement en kunnen zelf niet naar les of college. Amstelveenvoorelkaar zou mogelijk voor de organisatie van de begeleiding en het toezicht op de ondersteuning kunnen zorgen. Er is al contact geweest met de heer Frans Huissen en deze staat hier positief in.

Gestelde vragen
Voor een succesvolle uitvoering van het plan van AVA moeten betrokken partijen snel om de tafel en een convenant opstellen met voorwaarden voor deelneming aan dit project door studenten en ouders. Actief voor Amstelveen stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Herkent het college zich in de noodsituatie waarin gezinnen met schoolgaande kinderen zich bevinden en is deze het met AVA eens dat hier met spoed iets aan gedaan moet worden
  2. Staat het college positief in het voorstel om uit het Noodfonds Corona, gelden beschikbaar te stellen voor de aanstelling van Huiswerk-buddy’s (bedrag is afhankelijk van vraag en aanbod)
  3. Wil het college met grote spoed met Amstelveenvoorelkaar in overleg, hoe dit alles te realiseren.

Mogelijk kan in samenspraak met Amstelveenvoorelkaar ook een try-out gestart worden met een Social Buddy, deze kan tegen een vrijwilligersvergoeding een aantal uren ondersteuning geven bij gezinnen met kinderen.