Gemeente onderzoekt toekomst kerken: “Kerken zijn beeldbepalend voor het straatbeeld en het landschap”

De gemeente is bezig met een onderzoek naar de toekomst van kerken in Amstelveen, de Kerkenvisie. Hiervoor spreekt zij met alle kerkbesturen en eigenaren van kerkgebouwen. De gemeente wil echter ook weten hoe de Amstelveners erover denken en stelt daarom de vraag: Hoe ziet u de toekomst van kerken?

Voor sommige kerken is de toekomst onzeker, blijkt na gesprekken met de kerkeigenaren en kerkbesturen. Het teruglopende kerkbezoek betekent minder geld voor onderhoud en op den duur misschien verkoop of leegstand. Daarom is het belangrijk om tijdig met elkaar in gesprek te gaan.

“Kerken zijn beeldbepalend voor het straatbeeld en het landschap. Neem de Urbanuskerk in Bovenkerk, hét herkenningspunt van Amstelveen”, zegt wethouder Herbert Raat (monumenten). “Wij willen graag weten welke rol deze kerken spelen in uw dagelijkse leven. Willen we ze koesteren of een nieuwe invulling geven, of mogen sommigen plaatsmaken? Het woningbouwproject met behoud van de gevel van de Handwegkerk is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe we behoud van het historisch straatbeeld kunnen combineren met woningbouw. We horen graag hoe u over de toekomst denkt.”

Oproep
De gemeente doet de oproep aan Amstelveners om mee te denken onder meer via een online filmpje en social media. Hierin vertelt John Fontijn van de Sint-Urbanuskerk Nes aan de Amstel over het Rijksmonument en vertelt Erwin van der Laan over hoe de Annakerk is getransformeerd tot een cultureel podium voor samenkomst. De gemeente wil ook met de Amstelveners nadenken en in gesprek gaan over een duurzame toekomst voor deze markante gebouwen.

Duurzaamheidsscan
De hoge stookkosten blijken voor veel kerkbesturen een groot probleem. Naast het tekort aan vrijwilligers belemmeren deze kosten een breder gebruik van de kerkgebouwen. De verhuurprijs weegt vaak niet op tegen de extra stookkosten. Daarom heeft de gemeente alle kerkeigenaren en -besturen een gratis duurzaamheidsscan aangeboden. Deze scan laat zien hoe stookkosten omlaag kunnen door bijvoorbeeld kierdichting, het aanbrengen van ledverlichting of isolatie. Bureau De Groene Grachten gaat in januari in negen kerken onderzoek doen.

Kerkenvisie
De gemeenteraad heeft in 2019 verzocht een start te maken met het opstellen van een Kerkenvisie, een duurzame toekomstvisie voor de kerkgebouwen. Doel is om de Kerkenvisie in de loop van 2021 klaar te hebben. Amstelveen telt zestien kerkgebouwen, waarvan er nog tien in religieus gebruik zijn.