Bewoners woest nu Oude Dorp wordt afgesloten voor doorgaand verkeer

Bewoners van de het Oude Dorp zijn het niet eens over het besluit van het college om het dorp af te sluiten voor doorgaand verkeer. De bewoners diende eerder een bezwaar in bij de Gemeente, maar vinden dat hier “niet naar wordt geluisterd”.

Het college is ervan overtuigd dat een verkeersluw gebied de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt van het Oude Dorp en Amstelveen, maar ook daar denken de bewoners van het Oude Dorp anders over: “het wordt hier onleefbaar.”