Gemeente Amstelveen ondergaat digitale transformatie

De gemeente laat het papieren tijdperk achter zich en werkt steeds meer digitaal. Met het zogenoemde programma Digitale Transformatie 2019-2022 willen ze de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeteren. Zo is er voor ondernemers en inwoners de dienstverlening verbeterd en is de website toegankelijker voor internationale inwoners met meer Engelstalige pagina’s

Voor ondernemers en inwoners is de dienstverlening verbeterd. Zo is er een nieuw klantcontactcentrum. Inwoners en klanten worden als ze bellen nu warm doorverbonden met andere afdelingen. Dat betekent dat de klantgegevens meteen in beeld zijn zodat de beller niet opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. Ook de website is toegankelijker met o.a. meer Engelstalige pagina’s voor internationale inwoners. Verder is de website Belastingen sterk verbeterd. Men kan online meer belastinginformatie raadplegen, meer belastingproducten aanvragen en er zijn meer mogelijkheden om online te betalen. Ondernemers kunnen hun belastingzaken nu online afhandelen.

Corona versnelt digitaliseren
Corona gaf een grote impuls aan het digitaliseren van werkprocessen op het raadhuis. Er is hard gewerkt om te zorgen dat iedereen vanuit huis kan blijven werken. In totaal zijn ruim 100 werkprocessen gedigitaliseerd, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uittreksel en het doorgeven van een verhuizing. Maar ook het aanvragen van de in deze tijd zo belangrijke MKB-noodlening en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) verlopen digitaal.


Het bouwarchief wordt gedigitaliseerd om te zorgen dat inwoners op ieder gewenst moment vanaf huis dossiers kunnen inkijken en in de toekomst sneller bouwvergunningen kunnen aanvragen. Daarnaast heeft de gemeente toegang tot veel persoonlijke informatie van inwoners. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat daar zorgvuldig en volgens de wet mee wordt omgegaan. Om te voldoen aan de AVG zijn daarom alle interne en externe informatieprocessen doorgelicht en geregistreerd. De controles die de gemeente hierop heeft gehad zijn de afgelopen jaren steeds succesvol geweest.

Steeds meer digitaal gemak
De komende twee jaar gaat de digitale transformatie en het digitaliseren van werkprocessen door. Dit betekent dat het straks mogelijk is om belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk of overlijden via een digitale aangifte te doen. Daarbij wordt er gewerkt aan een persoonlijke internetomgeving zodat iemand, na het doen van een aanvraag, kan volgen hoe het daarmee staat.