Strooiwagens staan klaar om in actie te komen

De verwachting is dat er komend weekend flink wat sneeuw zal gaan vallen. De gemeente Amstelveen heeft daarom besloten strooiwagens in te zetten om de wegen sneeuwvrij te maken.
Om gladheid te voorkomen zal er uit voorzorg gestrooid worden door de gemeente. Bij extreem weer zal het moeilijk worden om de wegen goed toegankelijk te houden. Daarom zullen de hoofdsluitingswegen en fietspaden voorrang krijgen. Bij parkeerplaatsen en binnenwegen, zoals stoepen, woonerven en wandelpaden, zal er niet gestrooid worden.

De gemeente roept de bewoners van Amstelveen op om stoepen en toegangen rondom huizen sneeuwvrij te houden. Hiervoor kunnen bewoners tijdens de openingstijden vijf kilogram zout ophalen bij het afvalbrengstation en op Escapade. De gemeente raadt aan een eigen emmer mee te nemen.
Bij extreem weer zullen gemeente medewerkers van Wijkbeheer ingezet worden om paden bij winkelcentra en verzorgingstehuizen begaanbaar te houden.

Op verschillende plekken in Amstelveen zullen er door de gemeente zoutbakken beschikbaar gesteld worden. Bewoners kunnen hier onder andere bij bruggen en viaducten gebruik van maken.