Floor Gordon lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkezingen

Floor Gordon is de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van D66. Gordon is sinds 2018 wethouder van onder andere Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken. Daarvoor was zij al vier jaar gemeenteraadslid.

Floor Gordon: “Het is een grote eer om lijsttrekker te mogen zijn van de meest progressieve partij van Amstelveen. Ik wil de leden van D66 in Amstelveen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen”.

In een brief aan de Amstelveense inwoners, gepubliceerd op de website van D66 Amstelveen, zegt Gordon voor welke zaken zij zich de komende jaren in ieder geval wil inzetten: “Kansen voor iedereen in Amstelveen om mee te doen via goed onderwijs of een baan. Ik wil dat wij investeren in onze groene leefomgeving, de leefbaarheid van wijken vergroten en Amstelveen verduurzamen. Als democratische partij vind ik het tevens onze plicht om voortvarend te werken aan het (herstel van) vertrouwen van burgers in de overheid: meer ruimte laten voor vroegtijdige inbreng van inwoners, oprecht luisteren naar zorgen, transparant zijn over onze belangenafweging en ons daadkrachtig en betrouwbaar tonen in de uitvoering.”

Vanaf donderdag 1 juli start de kandidaatstelling voor de overige posities op de D66-lijst.