Nauwelijks ondersteuning voor daklozen in Amstelveen

De SP zet al langere tijd vraagtekens bij het daklozenbeleid van de gemeente Amstelveen. Er wonen op dit moment 11 mensen uit Amstelveen, die dak-of thuisloos zijn, in het Ibis Hotel in Amstelveen. In totaal heeft de Gemeente Amstelveen met vier hotels een overeenkomst voor deze situaties. Een tijdelijk verblijf in een hotel is volgens Wil Roode (SP) niet het probleem, maar de situatie en regelgang eromheen wel.  De SP heeft hierover deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Tot heden heeft de SP geen reactie ontvangen.

Het college heeft de pers een bericht gestuurd over de vragen van de SP. Dit bericht wordt gedeeltelijk in het video item geciteerd. Hieronder leest u de gehele reactie van het College van B en W op het bericht van de SP:

“De gemeente Amstelveen heeft sinds 2020 het dak- en thuisloosheidsprobleem hoog op de agenda staan. Hierbij is de gemeente Amstelveen vooruitstrevend te werk gegaan door onder andere in samenwerking met vastgoed te kijken naar tijdelijke huisvesting in leegstaande panden. Met het project ‘onder de pannen’ en een Parenthouse voor gescheiden ouders zijn er verschillende locaties voor daklozen. De gemeente helpt zelfs ook mensen die dakloos zijn, geen binding hebben met Amstelveen en geen woonurgentie kunnen krijgen een woning te vinden in regio’s waar nog wel woningen zijn. Mogelijk is dit in combinatie met werk. Dit is vrijwillige hulp waar deze inwoners die geen urgentie kunnen krijgen zelf dan mee in stemmen. Amstelveen loopt hiermee voor op andere gemeenten.”

“Vaak hebben ze dan al meer dan een jaar in een hotel gezeten om de tijd te krijgen om een woning te zoeken in Amstelveen of omgeving. Met behulp van middelen vanuit de Landelijke aanpak dakloosheid zijn grote stappen gezet als het gaat om het tijdelijk huisvesten en begeleiden van economisch dak- en thuislozen. Samen met de andere Amstelland gemeenten zijn diverse tijdelijke woonoplossingen gerealiseerd. Ook is er de mogelijkheid voor daklozen om in een hotel te overnachten. De gemeente betaalt dan een deel van de kosten. De cliënten hebben vaak werk en dus een inkomen of anders een uitkering waar ze de kosten die overblijven, vergelijkbaar aan huur, van kunnen betalen. We begrijpen dat deze daklozen zelf liever een woning in Amstelveen willen. Maar heel veel mensen willen in Amstelveen wonen. De gemeente bouwt ook woningen bij, maar de vraag is groter. En inwoners met kinderen en een medische urgentie gaan voor. Het is niet de bedoeling dat ouders met kinderen, met een binding met Amstelveen, dakloos worden. Gezinnen met kinderen komen, als ze geen dak boven hun hoofd hebben, in onze gemeente in aanmerking voor noodopvang. De gemeente doet haar best om een oplossing te vinden voor mensen die geen recht op noodopvang hebben. De Regenbooggroep doet de begeleiding van deze groep.”