Gemeente komt met investeringsplan voor aanpak van Amstelveense jeugd

Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) van de Rijksoverheid wil de achterstanden wegwerken die de jeugd tijdens corona heeft opgelopen. Gemeenten en scholen krijgen hiervoor geld. Na overleg met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en lokale partijen, komt de gemeente met een plan van aanpak voor de Amstelveense jeugd.

De gemeente ontvangt ruim anderhalf miljoen aan NPO gelden. Doel is om hiermee kinderen van jong tot oud te ondersteunen. Zo gaat er geld naar een voorschools programma voor het jonge kind, bijvoorbeeld voor extra voorleestrajecten. Voor basisschoolkinderen komt er een naschools programma vol cultuur, sport en spel. Verder word er geld uitgetrokken voor extra jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk aan middelbare scholieren. En gaat er geld naar het bevorderen van de samenwerking tussen jeugdhulpverlening, GGD, leerplicht, onderwijs en de gemeente.

Wethouder onderwijs en jeugd, Frank Berkhout is blij met het extra geld: “Corona heeft echt iets gedaan met onze kinderen en jongeren. We zien een toename in de hulpvragen rond angsten en eetstoornissen. Daarbij heeft de pandemie effect op de thuissituatie van kinderen. Het aantal complexe scheidingen en ook huiselijk geweld neemt toe. Een deel van de NPO middelen gaat daarom naar zorg, welzijn en jeugdhulp. Zo hopen we kinderen in een vroeg stadium te helpen en wachttijden terug te dringen. Ook willen we met dit extra geld zorgen dat onze hulpverleners op de been blijven. Want ook zij worden getroffen door corona, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt.”

 

Sport, spel en cultuur na schooltijd
Met het plan van aanpak wil de gemeente zo goed mogelijk aansluiten bij acties van de scholen, die ook vanuit het Rijk extra middelen ontvangen. Zij richten zich meer op het inhalen van cognitieve achterstanden zoals rekenen en taal. Bestuurders Ineke van der Linden en Haico van Velzen van onderwijsgroepen Amstelland en Amstelwijs hebben daarnaast vooral behoefte aan activiteiten op het sociaal emotionele vlak. Bestuurder Amstelland, Ineke van der Linden reageert: “Het is fijn dat de gemeente de NPO subsidie inzet in aanvulling op hetgeen de basisscholen zelf al doen. Dat komt de ontwikkeling van de kinderen alleen maar ten goede.”

 

Verrijkte schooldag
De gemeente komt daarom met een programma vol activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, welzijn en techniek. “Kinderen krijgen op deze manier een verrijkte schooldag. Hierbij richten we ons in eerste instantie op scholen en wijken waar nog geen extra aanbod voor leerlingen is. Welke workshops en lessen dat precies zijn, stemmen we af met de scholen in de wijk. In ons aanbod zit ook de Cultuurbus, zodat kinderen naar musea en andere culturele instellingen kunnen.” vertelt wethouder Frank Berkhout

 

Structurele en preventieve jeugdhulp
De NPO-gelden zijn van tijdelijke aard en mogen worden ingezet tot 1 augustus 2023. De ingezette acties zijn daarom van tijdelijk aard. Uiteraard investeert gemeente daarnaast structureel in preventieve jeugdhulp ondersteuning. Al het vrij toegankelijk aanbod voor de jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) is hier vinden.