GroenLinks: ‘Gemeente laat senioren in de kou staan’

Er zijn onvoldoende betaalbare woningen voor senioren in Amstelveen. De Amstelveense divisie van GroenLinks stelt in een persbericht dat het college van B&W de seniorenhuisvesting benadert zoals alle andere woningbouw. “Zij laten het over aan projectontwikkelaars en daardoor gaat het niet meer om goede zorg voor senioren, maar om winst te realiseren,” zegt raadslid Stieneke Kruijer. “Er zouden meer stukken bouwgrond moeten worden aangewezen voor initiatieven zonder winstoogmerk.”

In het woonakkoord Amsterdam van november 2021 staat dat er in de metropoolregio Amsterdam een tekort is van bijna 70 duizend woningen. “Juist nu liggen er veel kansen. Er zijn woningbouwprojecten in de Legmeer, rondom de Bovenkerkerweg en er is een herontwikkelingsplan voor Orion (Middenhoven). Als je de kans nu laat lopen, laat je senioren in de kou staan,” aldus Cheimaa Aouni van GroenLinks.