Wooncrisis enige echt politieke strijdpunt in Amstelveen

Twaalf politieke partijen doen over twee weken mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toch verschillen ze maar op één belangrijk onderwerp echt stevig van mening: de wooncrisis. Die conclusie kan getrokken worden uit het lijsttrekkersdebat dat NH Nieuws dinsdagavond organiseerde in samenwerking met AAN!

In de Annakerk mochten twaalf vertegenwoordigers van de politieke partijen – steeds in groepjes van zes – zich uitspreken over de onderwerpen die Amstelveners (volgens de organisatoren) belangrijk vinden: de wooncrisis, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Wooncrisis
Bij de wooncrisis ging het vooral om de vraag of de huidige coalitie van VVD, D66 en PvdA voldoende heeft gedaan de afgelopen vier jaar en of het wel zo verstandig was zoveel ‘middeldure’ huur- en koopwoningen in aanbouw te nemen in plaats van sociale huurwoningen (zoals met name GroenLinks en SP hadden gewild). Voor starters zijn er soms wachttijden van meer dan vijftien jaar.

VVD-lijsttrekker Herbert Raat en Hans van Tellingen (BVNL) bleven van mening dat Amstelveen voldoende sociale huurwoningen heeft. Bij andere partijen bestaat de wens om daar de komende jaren meer van te bouwen, ook bij D66 en de PvdA die dat voorgaande jaren nog niet zo nodig vonden.

Woontorens

Een strijdpunt blijft nog wel wáár precies mag worden gebouwd en hoe hoog eventuele woontorens mogen zijn. Zodra er een plan voor hoogbouw wordt gepresenteerd zijn het vaak omwonenden die ertegen protesteren. Volgens SP-voorman Patrick Adriaans komt dit ook doordat die torens vaak bestaan uit dure appartementen. “Hier wordt niet voor mij of voor mijn kinderen gebouwd, denkt men dan.”

Opwarming
Eens waren de partijen het over de bescherming van het groene deel van de Bovenkerkerpolder, maar in grote lijnen ook over een meer duurzame energievoorziening (waarbij alleen BVNL de invloed van de mens op de opwarming van de aarde nog in twijfel trok). Dat de groei van Schiphol een halt toegeroepen moet worden, werd ook door niemand serieus betwist, evenals de behoefte aan meer verkeersveiligheid.