Burgemeester Poppens brengt bezoek aan opleidingscentrum Politie

Het voormalige politiebureau aan de Zetterij is sinds 2019 een opleidingscentrum van District Zuid van de politie. Naast de Leer- en Ontwikkelplek Zuid werken verschillende disciplines op deze locatie, onder andere de netwerkagenten en het flex-team. Op 23 mei bracht burgemeester Tjapko Poppens een bezoek aan de locatie.

De burgemeester werd ontvangen door vertegenwoordigers van de verschillende teams. Naast een rondleiding door het gebouw kreeg hij een uitleg over de basispolitieopleiding. Kwartiermarker René Besten vertelde dat de opleiding tegenwoordig twee jaar duurt en de studenten optimaal voorbereidt op hun werk op straat.

”De samenleving verandert en dat stelt andere eisen aan het politiewerk. Aspirant-agenten worden stapsgewijs opgeleid voor de beroepspraktijk. In het eerste deel van de opleiding wordt de theoretische, juridische basis gelegd, in het tweede deel worden onder zorgvuldige begeleiding de vaardigheden op straat aangeleerd. Na de opleiding gaan ze aan de slag in de basisteams in politiedistrict Zuid, waar Amstelveen onderdeel van is.” Volgens de burgemeester zijn solide basisteams belangrijk voor de veiligheid van Amstelveen. ”Goed om te zien hoe mensen hier worden opgeleid, met oog voor ontwikkelingen in de samenleving maar ook voor de impact die dit veeleisende werk op persoonlijk vlak heeft.” De burgemeester bedankte iedereen voor hun inzet en betrokkenheid.