Nieuwe coalitie in gesprek met maatschappelijke organisaties

De vier politieke facties in de Amstelveense gemeenteraad die samen een nieuw college van burgemeester en wethouders willen vormen, praten deze week tijdens verschillende bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt achter gesloten deuren. “De bijeenkomsten zijn voor de fracties bedoeld om input op te halen”, aldus een woordvoerder.

De onderhandelaars zeggen ‘rond Pinksteren’ de ‘inhoudelijke contouren’ van een coalitieakkoord te presenteren. In de tweede helft van juni, zo is de bedoeling, wordt het nieuwe college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

Gistermiddag heeft de gemeente namens onderhandelaars Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (D66), Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen) een persbericht naar buiten gebracht, waarin wordt gesteld dat het viertal het belangrijk vindt “input vanuit het maatschappelijk middenveld te ontvangen” en dat het coalitieakkoord moet kunnen rekenen op “draagvlak” bij dat maatschappelijk middenveld.

Op verzoek van RTVA heeft de gemeente vandaag de lijst vrijgegeven van maatschappelijke organisaties die voor het overleg zijn uitgenodigd. Hierbij benadrukt een woordvoerder van de onderhandelaars dat de lijst een “dwarsdoorsnede” is van het maatschappelijk middenveld in Amstelveen, maar dat ze “niet dichtgetimmerd” is. “Wie er niet tussen staat en toch een bijdrage zou willen leveren, is welkom zich aan te melden.”

De sessies met maatschappelijke organisaties worden per thema (dus met meerdere partijen aan tafel) gehouden. De thema’s en de uitgenodigde organisaties zijn (door de gemeente vrijgegeven lijst):

Sport/recreatie
AmstelveenSport en vertegenwoordigers van verenigingen

Onderwijs
Besturen Onderwijsgroep Amstelland, Stichting Amstelwijs
Directeuren voortgezet onderwijs
Kinderopvang

Economische Zaken
Ondernemersvereniging Amstelveen
Vereniging Amstelveense Detaillisten (VAD)
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland (KHN)
Banken

Wonen
Eigen Haard
Duwo
Bewonersraad Amstelveen
!WOON
Rijsterborgh
Maarsengroep/Zadelhof
Heemraad
Brockhoff
Netjes
Woonzorg

Groen en duurzaamheid
Groenraad
Vogelbescherming
Amstelveens Energie Loket

Verkeer, openbaar vervoer, parkeren
Vervoerregio VRA
Connexxion
GVB
Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen

Zorg
Koepel huisartsen
Directeur Ziekenhuis Amstelland
Jeugdzorg
Partcipatieraad sociaal domein. Domein
voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Amstelveen
Voorzitters ketenzorg dementie Amstelland
Verzorg- en Verpleegsector (ZGHA , Brentano  Amstelring )
Bewonersgroep jonge dementie (Brentano)
Bestuurder Ons Tweede Thuis

Welzijn
Participe
Vrijwillligerscentrale
Vluchtelingenwerk
LHBTI+groep
Voorzitter bewoners-initiatiefgroepen vanuit de wijken
Voorzitter Humanitas

Inkomen en werk
Voorzitter Voedselbank
Kledingbank
Voorzitter Stichting Sociaal Steunpunt
Voorzitter Cliëntenraad minima
Vrijw. Financieel Café + ervaringsdeskundige

Cultuur
Voorzitter Lokaal Overleg Cultuur