D66 en ChristenUnie vragen in Tweede Kamer oplossing voor impasse studentenwoningen

In de Tweede Kamer lijkt enige steun te bestaan voor de Amstelveense plannen voor de realisering van 2.500 studentenwoningen in de wijk Kronenburg.

D66-Kamerlid Faissal Boulakjar en ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis hebben woensdag een motie ingediend waarmee zij het kabinet willen oproepen “een uiterste inspanning te leveren en op korte termijn een oplossing te vinden, zodat gestart kan worden met de realisatie van de studentenwoningen.”

In mei van dit jaar haalde de Raad van State een streep door het Amstelveense plan voor 2.500 studentenwoningen en 1.500 eenheden voor kort verblijf in Kronenburg. Volgens de hoogste bestuursrechter kan het plan niet gerealiseerd worden omdat VVD-minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) weigerde een verklaring van geen bezwaar te geven. Dit in verband met de overlast van Schiphol.

Woningcrisis

D66 en ChristenUnie wijzen er in hun motie op dat in de buurt van het plangebied al meer dan 2.500 studentenwoningen staan (Uilenstede). “Veel mensen hebben last van de woningcrisis. Zo ook studenten. Voor hen heb ik vandaag een motie die ik wil indienen”, aldus Boulakjar in zijn toelichting. Of de motie het haalt, is afwachten. De Tweede Kamer stemt erover op 27 september. Wordt de motie aangenomen, dan is het weer afwachten wat het kabinet ermee doet.

De gemeente Amstelveen hangt in een persbericht intussen voorzichtig de vlag uit. D66-wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) zegt blij te zijn met de aandacht van haar partijgenoot in Den Haag. Volgens Gordon is Amstelveen er nog steeds klaar voor. “We hebben samen met de gebiedseigenaren en met steun van medeoverheden en onderwijsinstellingen een prachtig en zorgvuldig plan in de startblokken staan om 2.500 studentenwoningen te bouwen in Kronenburg rekening houdend met de geluidsoverlast van vliegtuigen.”

Ze koppelt er meteen de uitnodiging aan voor CDA-minister Hugo de Jonge (Wonen) om zelf maar eens een kijkje te komen nemen in de Amstelveense wijk Kronenburg. “Studentensteden komen dit studiejaar rond de 26.500 studentenwoningen tekort.”

In een aflevering van ons programma Beslist in Amstelveen hebben we op 30 mei in een interview met wethouder Floor Gordon uitgebreid aandacht besteed aan de situatie die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State.