• Bijeenkomst Extinction Rebellion in Amstelveen

  AMSTELVEEN – Actiegroep Extinction Rebellion wil onder de naam ‘Climate Talk’ een bijeenkomst organiseren in buurthuis De Meent. Aan de hand van wetenschappelijke feiten en cijfers wil de groep uitleggen wat de betekenis is van...

 • CU en D66 willen meer fietsenrekken bij drukke ov-haltes

  AMSTELVEEN – De lokale fracties van D66 en de ChristenUnie maken zich zorgen over het aantal fietsenrekken bij ov-haltes in Amstelveen. Omdat binnen de nieuwe dienstregeling een aantal bushaltes is verdwenen, gaan meer mensen met...

 • AVA stelt vragen over slechte kwaliteit oppervlaktewater Amstelveen

  AMSTELVEEN – Mede naar aanleiding van een reportage van RTVA heeft de lokale partij Actief voor Amstelveen vragen gesteld aan het college over de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater in onze gemeente.  Burgerraadslid Gonnie van...

 • Meer geld voor Amstelveners met laag inkomen

  AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen gaat meer geld beschikbaar stellen voor minimahuishoudens. Dit omdat de gemeente wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ongeveer zes procent van de Amstelveners heeft een laag inkomen....

 • Percentageregeling voor beeldende kunst bij bouwprojecten Amstelveen

  AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van GroenLinks vraagt het college van B en W om vanaf 2020 bij gemeentelijke bouwprojecten een percentage van de bouwkosten te besteden aan beeldende kunst. Hiervoor kan een zogeheten percentageregeling...

 • BBA uit zorgen over nieuw lange termijnplan Amsterdamse Bos

  AMSTELVEEN – Burgerbelangen Amstelveen (BBA) uit zorgen over de toekomst van het Amsterdamse Bos. In het nieuwe lange termijnplan voor het bos geeft Amsterdam aan dat in de toekomst twee derde van het gebied bestemd...

 • Unanieme steun voor onderzoek mogelijkheden Sociaal Mobiel Vervoer

  AMSTELVEEN – Er komt een onderzoek van de gemeente naar mogelijkheden om Sociaal Mobiel Vervoer te realiseren in Amstelveen. De motie van het CDA kreeg unanieme steun tijdens de gemeenteraad van 11 december. Sociaal Mobiel...

 • Gemeente Amstelveen gaat actieplan opstellen om armoede te voorkomen

  AMSTELVEEN – Het Amstelveense college van B en W gaat een gericht actieplan opstellen om armoede in de gemeente te voorkomen. Tijdens de raadsvergadering van 11 december werd een motie van D66 en Actief Voor...

 • Aantal meldingen huiselijk geweld Amstelveen stijgt al jaren

  AMSTELVEEN – Volgens cijfers van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld in Amstelveen al jaren. Deze trend geldt voor de hele regio Amsterdam-Amstelland....

 • AVA wil onderzoek naar mogelijkheden politiebureau Amstelveen Zuid

  AMSTELVEEN – Actief Voor Amstelveen (AVA) wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de leegstand van en mogelijkheden voor het politiebureau aan de Zetterij 6. Ze verzoeken het college van B en W om zowel...

 • ChristenUnie pleit voor openbare piano bij Stadsplein

  AMSTELVEEN – Op vrijwel elk treinstation staat er al één, maar de Amstelveense fractie van de ChristenUnie wil ook op het Stadsplein een piano. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 11 december dient de partij een...

 • BBA wil anticiperen op toenemende vergrijzing woningmarkt

  AMSTELVEEN – Burgerbelangen Amstelveen (BBA) roept het college van B en W op om meer aandacht te besteden aan het levensloopbestendig maken van woningen. De BBA wil dat ouderen langer veilig en comfortabel thuis kunnen...