RTVA-promokraam-MargotBij RTV Amstelveen (RTVA) werken zo’n zestig medewerkers. Dit zijn vrijwel allemaal vrijwilligers en stagiairs. Deze laatsten zijn afkomstig van mediaopleidingen; zoals de School voor Journalistiek, de Film en Televisie Academie, het Media College, ROC’s en de Hogeschool Amsterdam. Wij bieden als RTV Amstelveen jonge mensen de kans om via een stageplek hun theoretische kennis aan te vullen met de dagelijkse praktijk. Daarbij geven wij veel ruimte om alle facetten van het vak te ervaren. Ook aan begeleiding wordt veel aandacht besteed. (zie hieronder)

De medewerkers zijn verdeeld over de radio- en tv-redactie, in de diverse disciplines als journalistiek/verslaggeving/presentatie (radio/tv) en redactie, camera, montage, techniek, internet, social media. Daarnaast werken mensen op de ondersteunende afdelingen administratie, commercie, HRM en ICT.

RTVA wil een leer- en werkbedrijf zijn en blijven. Ook in de toekomst zal ons medewerkersbestand voor een belangrijk deel blijven bestaan uit vrijwilligers en stagiairs. Omdat we ook zo professioneel mogelijk willen werken streven we wel naar een basisorganisatie met vakspecialisten op de sleutelposities.

rtva_axelBestuur

Het bestuur heeft als belangrijkste taak het beleid uit te zetten, waardoor RTVA kan groeien naar een volwassen streekomroep. Het bestuur bestaat uit voorzitter Henk Bleekemolen, secretaris Dirk Landsaat, penningmeester Hans Steenvoorden en Joop Siemers. Zij zien erop toe dat de ingeslagen weg bewandeld blijft en begeleiden vanuit hun expertise het proces naar verwezenlijking van de (groei-)doelstellingen.

Met het huidige team van medewerkers, bestuur en PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) zijn al een aantal kwaliteitslagen gemaakt, in relatief korte tijd. We realiseren ons echter dat we nog maar pas uit de startblokken zijn geschoten en goed onderweg om van RTV Amstelveen een boeiende, informatieve en onderhoudende lokale multimediazender te maken. Die weet wat er gebeurt en altijd ter plaatse is!

Hoofdredactie en coördinatoren

Ernst-Jan Wilhelmis is adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur van alle RTVA nieuwsuitingen. Wilhelmis werkte ruim tien jaar voor het Amstelveens Nieuwsblad en is een echte professionele ‘local’. Rene van Empelen is coördinator radioproductie en logistiek. De functie van hoofdredacteur is op het ogenblik vacant.

PBO (Het Programmabeleidsbepalend Orgaan).

Dit zelfstandig orgaan bestaat uit een aantal personen die een gemiddelde afspiegeling vormen van de samenleving. Mensen uit diverse beroepsgroepen en geledingen, die zich betrokken voelen bij de omroep, de uitstraling van de programma’s en het gevoerde beleid. Het PBO vergadert vier keer per jaar, waarbij het zich door de hoofdredacteur (maar desgewenst ook door het bestuur) laat informeren over de voortgang. Er wordt ook getoetst of er wordt voldaan aan de zogeheten ICE-norm, het aandeel Informatie, Cultuur en Educatie in de programmering. Het PBO verzorgt een eigen rapportage, en legt verantwoording af aan het Commissariaat van de Media.

De PBO-leden (oktober 2016) zijn Rien Alink (voorzitter), Frans Hellendall, Frits Suer, Jan Hogema, Marcel Jansen, Theo Driessen en Peter le Cuivre.