Minimale bijdrage Wet Langdurige Zorg fors naar beneden

Een Amstelveens echtpaar belandde vorig jaar in een beknellende situatie door een Wet Langdurige Zorg (WLZ)-indicatie. Herbert Raat, de wethouder Zorg, kaartten in een brief op 21 maart 2016 het probleem aan. Het echtpaar kon niet meer van de WLZ-indicatie afkomen en moest daarom ruim zevenhonderd euro per maand betalen aan zorg die ze niet ontvingen.

Herbert Raat schreef op 27 januari een nieuwe brief over de kwestie, met goed nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is met een oplossing gekomen. De regelgeving wordt aangepast waardoor mensen in de WLZ die per vier weken minder dan 20 uur zorg thuis ontvangen, een minimale bijdrage hoeven te leveren. De bijdrage wordt maximaal de minimale eigen bijdrage die geldt in de WLZ en komt op 23 euro te liggen. Deze aanpassing gaat met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 in.

De wethouder schrijft in zijn brief blij te zijn met deze aanpassing voor de vele Amstelveners én de inwoners van andere gemeenten in Nederland die er profijt van hebben.