McDonald’s Zijdelweg moet ’s nachts dicht

De McDonald’s aan de Zijdelweg in Amstelveen moet ’s nachts tussen 24.00 en 07.00 uur dicht. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vorige week bepaald in een zaak die door omwonenden was aangespannen, meldt het Amstelveens Nieuwsblad.  De omwonenden zijn blij met de uitspraak van de rechter. Zij zeggen hinder te ondervinden van jongeren die ’s nachts op de parkeerplaats rondhangen.

De rechter heeft de eis van de omwonenden toegewezen omdat de gemeenteraad in 2013 een Startnotitie voor dit project had aangenomen waarin stond dat de horecagelegenheid ’s nachts gesloten zou blijven. Volgens de rechter is niet duidelijk omschreven wat de gemeenteraad daar precies mee bedoelde. Hij gaat daarom uit van hetgeen volgens hem in normaal spraakgebruik onder ’s nachts gesloten, wordt verstaan. (de tijdspanne van 24.00 tot 07.00 uur)

Gemeente Amstelveen en de McDonald’s kunnen nog wel hoger beroep aantekenen.