GroenLinks stelt vragen vanwege vertrek hoofdredacteur RTVA

De lokale fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het vertrek van Jan van Galen als hoofdredacteur bij RTV Amstelveen (RTVA).

RTVA verkeert al langere tijd in een onzekere positie. Dit was onder andere aanleiding voor het college om een onderzoek te laten doen naar de lokale journalistiek. Overigens vond er in 2015 ook al een onderzoek plaats door Erik van Zwam (pdf). In dit rapport werd geconcludeerd dat de huidige financiële basis van RTVA te zwak is om normaal te fungeren.

Toch komt er in het najaar van 2017 wederom een onderzoek. In mei 2018, als er na de verkiezingen een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad is, zal hierover een pas discussie plaatsvinden. Van Galen heeft deze discussie niet willen afwachten omdat allang duidelijk is wat er moet gebeuren.

Met het vertrek van Jan van Galen maakt GroenLinks zich zorgen over het voortbestaan van RTVA. GroenLinks-burgerraadslid Ilika Polderman: “GroenLinks hecht veel waarde aan de aanwezigheid van goede onafhankelijke pers in Amstelveen. Dit is noodzakelijk voor de lokale democratie.”

In de pers heeft de heer Van Galen laten weten dat de gemeente volgens hem geen oog heeft voor de taken van de publieke omroep. Dit alles was voor GroenLinks aanleiding om vragen aan het college te stellen. GroenLinks raadslid Stieneke Kruijer: “GroenLinks wil weten of het college met RTVA in gesprek gaat en of het vertrek van de hoofdredacteur invloed heeft op de planning van de discussie.”