Buurtbewoners verenigen zich om tegenwicht te bieden bij plannen Alleman Kwartier

AMSTELVEEN – De inloopavond over de plannen voor het Alleman Kwartier op 3 december in Wijkcentrum Alleman trok behoorlijk wat belangstelling. Een deel van de bewoners verenigt zich onder de naam ‘Allemansbelang’ om tegenwicht te bieden tegen de plannen die er nu liggen.

De zorgen van buurtbewoners hebben vooral te maken met toename van de verkeersdrukte en de aantasting van het groene karakter van de wijk. In de startnotitie staat dat er een ‘nieuw hart voor Bankras/Kostverloren’ ontwikkeld zal worden. Dit nieuwe hart bestaat uit een medisch centrum, wijkcentrum en 150 woningen. Dit worden circa dertig sociale huurwoningen, zestig huurwoningen in het lage middensegment en zestig koopwoningen in het middensegment.

De plannen werden gepresenteerd door wethouder van Ruimtelijke ordening Floor Gordon en wethouder van Welzijn Marijn van Ballegooijen. De inspraakronde voor de startnotitie duurt tot 20 december. Daarna volgt een antwoord van de gemeenteraad, die de startnotitie in januari definitief maakt.