Hugo de Jonge gaat realisatie studentenwoningen Amstelveen opnieuw bekijken

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft tijdens het commissiedebat Volkshuisvesting in de Tweede Kamer aangegeven dat hij nogmaals gaat bestuderen of er in Amstelveen 2.500 studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Op 18 mei oordeelde de Raad van State dat de gemeente Amstelveen geen 2.500 studentenwoningen mocht bouwen in de wijken Uilenstede en Kronenburg. De Raad oordeelde dat nadat Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat,  een zaak had aangespannen tegen de gemeente Amstelveen.

De hoogste bestuursrechter heeft bepaald dat zo’n groot woningbouwproject in een zone van aanvliegroutes niet kan worden gerealiseerd als de minister weigert een verklaring van geen bezwaar af te geven. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd dat de studentencampus mogelijk maakte.

Na het commissiedebat Volkshuisvesting van gisteren (donderdag 30 juni) gloort er dus toch weer hoop voor Amstelveen. Wethouder Floor Gordon reageerde opgelucht via Twitter